Świętochłowice, Chropaczów

60 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 39,16 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie


Iwona Ochęduszko


Kancelaria Komornicza, Wolności 39, Chorzów, 41-500 Chorzów


tel. 32 771 29 77 / fax. 32 771 29 77


Sygnatura: KM 1066/18


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Chorzowie na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28-02-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Chorzowie z siedzibą przy Rostka 2, 41-500 Chorzów, pokój 320, odbędzie się pierwsza licytacja:- lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: , położonego przy Przybyły 8/1, 41-600 Świętochłowice, dla którego  prowadzona jest księga wieczysta o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 80 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 60 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 8 000,00 zł.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją w godzinach od 17.00 do 19.00. Operat szacunkowy nieruchomości znajduje się do wglądu w kancelarii komornika. Akta postępowania można przeglądać w Sądzie Rejonowym w Chorzowie na dwa tygodnie przed licytacją.
Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A Oddział w Chorzowie 86 1050 1243 1000 0022 6080 8742.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Iwona OchęduszkoHistoryczne ceny

Image things

Świętochłowice, śląskie

45 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,14 m2 | 2 piętro

  • cena: 45 000 zł
  • 1 544 za m2
Image things

Świętochłowice, śląskie

87 238 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 57,47 m2 | Parter

  • cena: 87 238 zł
  • 1 518 za m2
Image things

Świętochłowice, śląskie

980 000 zł | Obiekt | 1 461,12 m2

  • cena: 980 000 zł
  • 671 za m2