Maleszowa, świętokrzyskie

921 372 zł | Dom | 393,08 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-02-2020 o godz. 14:30 w budynku Sądu Rejonowego w Busku - Zdroju z siedzibą przy Kościuszki 5/-, 28-100 Busko - Zdrój, pokój sala nr 3, odbędzie się druga licytacja:

- nieruchomości należącej do dłużnika:xx, położonej przy ,Maleszowa , 26-015 PIERZCHNICA, dla której Sąd Rejonowy w Busku-Zdroju prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
działka nr 339/1 o pow. 0,5800 ha, zabudowana działka na której usytuowany jest wolnostojący, niepodpiwniczony , parterowy dom mieszkalny z użytkowym poddaszem, o pow. użytkowej 393,08 m kw i pow. netto wraz z garażem, kotłownią i pomieszczeniem gosp. 435,23 m kw., niewykończony budynek mieszkalny z przebudowy budynku gospodarczego rozpoczętej w 2016 r, mający pow. użytkową 103,96 m kw i pow. netto z wiatą garażową i piwnicą 148,57 m kw. oraz pawilonem ogrodowym ( wartość budynku mieszkalnego nowego 1.090.386,00 zł budynku mieszkalnego z przebudowy 114.298,00 zł) Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10 % ceny oszacowania nieruchomości, najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację

Suma oszacowania wynosi 1 382 058,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 921 372,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 138 205,80 zł.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w Sądzie Rejonowym w Busku - Zdroju mieszczącym się pod adresem: Kościuszki 5, Busko - Zdrój, 28-100 Busko - Zdrój.

Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Pekao S.A. 23124013721111001055966022.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.

Image things

Kielce, świętokrzyskie

186 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,00 m2 | 3 piętro

  • cena: 186 000 zł
  • 3 647 za m2
Image things

Pińczów, świętokrzyskie

95 000 zł | Działka |

  • cena: 95 000 zł
Image things

Ostrołęka, świętokrzyskie

249 400 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 249 400 zł
  • 249 400 za m2