Bystre, dolnośląskie

Dom | 1 197 500 zł | Dom | 347,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 197 500 zł
 • Miasto: Bystre
 • Powierzchnia: 347,30 m2
 • Województwo: Dolnośląskie
 • Cena za m2: 3 448 zł
 • Ulica: Kwiatowa 22
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: brak danych
 • Rodzaj: Dom
 • Numer oferty: 54994X128795951
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-28 - Co to znaczy?

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowymxx prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą xx zaprasza do zakupu nieruchomości upadłego na następujących warunkach:

Sprzedaż odbywa się na podstawie postanowienia Sędziego Komisarza,
Przedmiotem sprzedaży jest : nieruchomość gruntowa położona w Bystrem (gm. Oleśnica) przy ul. Kwiatowej 22, stanowiąca działkę nr 11/5(AM–1, obręb Bystre, nr jedn. rej. G360), o powierzchni 0,2245 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, wolnostojącym, z garażem dwustanowiskowym, o łącznej powierzchni użytkowej 347,30 m2, dla której to nieruchomości Sąd Rejonowy w Oleśnicy, V Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X,
Cena sprzedaży brutto : 1.197.500,00 złotych, słownie : jeden milion sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset złotych zero groszy.
Cena oszacowania brutto : 1.596.652,00 złotych, słownie : jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt sześćtysięcy sześćset pięćdziesiąt dwa złote zero groszy.

Image things

Międzygórze, dolnośląskie

1 040 400 zł | 2 052,70 m2

 • cena: 1 040 400 zł
 • 507 za m2
Image things

Boguszów-Gorce, dolnośląskie

10 900 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 35,67 m2 | Parter

 • cena: 10 900 zł
 • 306 za m2
Image things

Boguszów-Gorce, dolnośląskie

98 000 zł | 143,52 m2

 • cena: 98 000 zł
 • 683 za m2