Jasło, podkarpackie

1 570 000 zł | Obiekt | 2 852,46 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 1 570 000 zł
 • Miasto: Jasło
 • Powierzchnia: 2 852,46 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 550 zł
 • Ulica: Młynarska 4a
 • Tryb sprzedaży: Syndyk
 • Wadium: 157 000 zł
 • Numer oferty: 54992X128791267
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-14 - Co to znaczy?

Opis

Syndyk xx w upadłości z siedzibą w Jaśle ul. Młynarska 4aogłasza III przetarg na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa upadłego w rozumieniu artykułu 55(1) kodeksu cywilnego, obejmującej położone w Jaśle nieruchomości zabudowane i niezabudowane oraz środki trwałe i wyposażenie szczegółowo opisane w Regulaminie przetargu, w tym położone w Jaśle nieruchomości gruntowe o łącznej powierzchni 1,8533 ha, częściowo zabudowane obiektami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej 2.852,46 m2.Cena wywoławcza w III przetargu wynosi 1.570.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) netto.Pisemne oferty odpowiadające warunkom przetargu należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 lutego 2020 r. (liczy się data wpływu oferty) na adres Biuro Syndyka ul. Kapucyńska 7/3, 38-400 Krosno, a wpłata wadium, które wynosi 157.000,00 zł (słownie sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) musi nastąpić także w terminie 14 lutego 2020 r. – przy czym liczy się data uznania rachunku bankowego masy upadłości wskazanego w regulaminie przetargu.Szczegółowy regulamin III przetargu zgodny z postanowieniem Sędziego Komisarza z dnia 14 października 2019 r. jest dostępny w Biurze Syndyka (adres jak wyżej) oraz poniżej w pliku PDF.REGULAMIN III PRZETARGUInformacje o przedmiocie sprzedaży


Przedmiotem sprzedaży jest zorganizowanej części przedsiębiorstwa Upadłego Firmy „BIK”

S.A. z siedzibą w Jaśle ul. Młynarska 4a wpisana do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000109443. W skład przedsiębiorstwa wchodzą:1) prawo własności nieruchomość położonej w Jaśle, składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 114/4, 115/2, 121, 111, 122, 115/5, 114/8, 110/2(KW XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X, XXXX/XXXXXXXX/X) o łącznej powierzchni 1,8533 ha, dla których księgi wieczyste prowadzi Sąd Rejonowy w Jaśle Wydział V Ksiąg Wieczystych. Częściowo działki zabudowane są obiektami przemysłowymi o łącznej powierzchni użytkowej 2.852,46 m2;2) wiaty skręcanej 200 m2 konstrukcja stalowa, ściany i dach z płyt stalowych profilowanych, o wymiarach 15,5x13,4x3,5 (poz. 306 spisu inwentarza) oraz wiata magazynowa skręcana o kubaturze 900 m3, konstrukcja stalowa, ściany i dach z płyt stalowych profilowanych, (poz. 307 spisu inwentarza). Powyższe wiaty posadowione są na działkach w/w.Stan prawnyWobec upadłości spółki będącej właścicielem przedsiębiorstwa sprzedaż przedsiębiorstwa nastąpi w trybie ustawy prawo upadłościowe, ze skutkami sprzedaży egzekucyjnej, co oznacza, że kupujący nabywa zbywaną nieruchomość w stanie wolnym od obciążeń i nie odpowiada za zobowiązania upadłego, a podstawą wykreślenia hipotek jest umowa sprzedaży nieruchomości (art. 313 ustawy prawo upadłościowe)KontaktW kwestiach szczegółowych, w tym co do ewentualnych oględzin obiektu proszę się kontaktować z p. Marcinem Piekarzem z Biura Syndyka w Nowym Sączu, ul. Sienkiewicza 25/2 (telefon 796862832).

Image things

Jasło, podkarpackie

1 750 000 zł | Obiekt | 924,00 m2

 • cena: 1 750 000 zł
 • 1 894 za m2
Image things

Jasło, podkarpackie

176 236 zł | Dom | 1,00 m2

 • cena: 176 236 zł
 • 176 236 za m2
Image things

Jasło, podkarpackie

204 000 zł | Mieszkanie | 60,35 m2

 • cena: 204 000 zł
 • 3 380 za m2