Sosnowiec, Kazimierz Górniczy

48 000 zł | Mieszkanie | 22,25 m2

- 49 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 48 000 zł
 • Miasto: Sosnowiec
 • Powierzchnia: 22,25 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 2 157 zł
 • Ulica: Broniewskiego 42
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 4 800 zł
 • Numer oferty: 54991X128788925
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-03 - Co to znaczy?

Opis

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział AZM, Bytom ul. Łużycka 7
OGŁASZA
I Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości:


A. Zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowiec

lokal mieszkalny nr 47 o powierzchni 22,25 m2, zlokalizowany na II piętrze w budynku mieszkalnym położonym w Sosnowcu przy ul. Broniewskiego 42 wraz z udziałem wynoszącym 538/100000 w częściach wspólnych budynku oraz takim samym udziałem w prawie własności działek gruntu
oznaczonych numerami geodezyjnymi 1445 i 1446 o łącznej powierzchni 5889 m2 , dla których księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X prowadzi Sąd Rejonowy w Sosnowcu. Lokal składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC oraz przedpokoju. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, CO oraz CW.
cena wywoławcza: 48 000,00 zł, wadium: 4 800,00 zł, postąpienie: 500,00

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości w podanej wyżej
wysokości w terminie do dnia 03.03.2020 r. przelewem na konto Spółki nr 33 1050 1214 1000 0090 8058
6226, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium (datą wniesienia
wadium jest data wpływu środków na konto Spółki),

Historyczne ceny

Image things

Sosnowiec, śląskie

41 775 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,20 m2 | 1 piętro

 • cena: 41 775 zł
 • 1 094 za m2
Image things

Sosnowiec, śląskie

83 673 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 42,86 m2

 • cena: 83 673 zł
 • 1 952 za m2
Image things

Sosnowiec, śląskie

112 700 zł | Działka |

 • cena: 112 700 zł