Sosnowiec, Kazimierz Górniczy

21 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 13,00 m2 | Parter

- 61 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 21 000 zł
 • Miasto: Sosnowiec
 • Powierzchnia: 13,00 m2
 • Województwo: śląskie
 • Cena za m2: 1 615 zł
 • Ulica: Broniewskiego 42
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 2 100 zł
 • Numer oferty: 54990X128786583
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-03 - Co to znaczy?

Opis

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A.
Oddział AZM, Bytom ul. Łużycka 7
OGŁASZA
I Przetarg w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości:


A. Zlokalizowanych na terenie miasta Sosnowiec

lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni 13,00 m2, zlokalizowany na parterze w budynku mieszkalnym położonym w Sosnowcu przy ul. Broniewskiego 42 wraz z udziałem wynoszącym 314/100000 w częściach wspólnych budynku oraz takim samym udziałem w prawie własności działek gruntu oznaczonych numerami geodezyjnymi 1445 i 1446 o łącznej powierzchni 5889 m2 , dla których księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X prowadzi Sąd Rejonowy w Sosnowcu.
Lokal składa się z 1 pokoju z aneksem kuchennym oraz WC. Lokal wyposażony jest w instalację wodociągowo-kanalizacyjną, elektryczną, CO oraz CW.
cena wywoławcza: 21 000,00 zł, wadium: 2 100,00 zł, postąpienie: 300,00 zł


Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie wadium stanowiące 10% ceny wywoławczej zbywanej nieruchomości w podanej wyżej
wysokości w terminie do dnia 03.03.2020 r. przelewem na konto Spółki nr 33 1050 1214 1000 0090 8058
6226, z dokładnym oznaczeniem przedmiotu przetargu na który zostało wpłacone wadium (datą wniesienia
wadium jest data wpływu środków na konto Spółki),

Historyczne ceny

Image things

Sosnowiec, śląskie

117 136 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 52,92 m2 | 7 piętro

 • cena: 117 136 zł
 • 2 213 za m2
Image things

Sosnowiec, śląskie

892 980 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 892 980 zł
 • 892 980 za m2
Image things

Sosnowiec, Kazimierz Górniczy

132 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,48 m2 | 3 piętro

 • cena: 132 000 zł
 • 3 036 za m2