Kielce, świętokrzyskie

152 600 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 43,50 m2 | 4 piętro

- 38 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 152 600 zł
 • Miasto: Kielce
 • Powierzchnia: 43,50 m2
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Cena za m2: 3 508 zł
 • Ulica: Dolomitowa 3
 • Liczba pokoi: 2
 • Piętro: 4
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 630 zł
 • Numer oferty: 54979X128760821
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-24 - Co to znaczy?

Opis

O G Ł O S Z E N I E
Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa „Armatury” w Kielcach, ul. Karczówkowska 3,
tel. 41-361-45-11 wew. 105, ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na ustanowienie prawa odrębnej
własności lokalu mieszkalnego:
1) ul. Dolomitowa 3 m 63 - pow. 43,50 m2, 2-pokoje z widną kuchnią, łazienką i przedpokojem
- IV piętro/8 kondygnacji
Cena wywoławcza 152 600,00 zł.
Przetarg odbędzie się w dniu 25.02.2020 r. o godz. 1000
w biurze Spółdzielni ul. Karczówkowska 3, pok. 9 Ip.
Oferty należy składać w Kancelarii, w zamkniętych kopertach, najpóźniej do godz. 900 w dniu
przetargu.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wys. 5 % ceny wywoławczej na konto Spółdzielni: nr 73 8493
0004 0000 0050 4540 0001. Wymagane wadium musi znaleźć się na wskazanym rachunku bankowym najpóźniej
w dniu poprzedzającym termin składania ofert.
Wpłacone wadium przepada na rzecz Spółdzielni, jeżeli osoba wygrywająca przetarg nie wpłaci w wyznaczonym terminie
zaoferowanej kwoty.
Z osobą wygrywającą przetarg zostanie zawarty akt notarialny – umowa przeniesienia własności przedmiotowego lokalu.
Koszt aktu notarialnego wynoszący ok. 1 800 zł pokrywa Nabywca.
Mieszkania można oglądać w godz. 9.00–14.00 (po wcześniejszym skontaktowaniu się z ADM
osiedla Podkarczówka tel. 41- 345 41 42).
Warunki przetargu do wglądu osób zainteresowanych znajdują się w biurze Spółdzielni pok.11 Ip. oraz na stronie
internetowej Spółdzielni
Zastrzega się możliwość unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Historyczne ceny

Image things

Kielce, świętokrzyskie

412 000 zł | Działka |

 • cena: 412 000 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

135 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,92 m2 | 2 piętro

 • cena: 135 000 zł
 • 3 980 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

186 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 51,00 m2 | 3 piętro

 • cena: 186 000 zł
 • 3 647 za m2