Kędzierzyn-Koźle, opolskie

35 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 29,09 m2 | 1 piętro

- 63 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 35 000 zł
 • Miasto: Kędzierzyn-Koźle
 • Powierzchnia: 29,09 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 203 zł
 • Ulica: Slawięcicka 63
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 3 500 zł
 • Numer oferty: 54977X128756137
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-10 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle działając zgodnie z § 3 ust. I rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie
nieruchomo ci (Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) o g I a s z a:
II przetarg ustny nieograniczony
na zbycie lokalu stanowiącego własność Gminy Kędzierzyn-Koźle.
Przetarg odbędzie się w dniu 17 marca 2020 r. w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Planowania
Przestrzennego Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, przy ul. Piastowskiej 17, w pokoju nr 7.
Przedmiotem przetargu jest lokal mieszkalny:

Kędzierzyn-Koźle Slawięcicka 63

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie do dnia 10 marca 2020 r. przelewem na rachunek
bankowy Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle w PKO BP S.A. w Kędzierzynie-Koźlu nr 57 1020 3714 0000
410201085455, wadium w wysokości 10% ceny wywoławqej ww. nieruchomości.
Za termin zapłaty wadium przyjmuje się datę wpływu kwoty wadium na ww. rachunek bankowy.

Historyczne ceny

Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

110 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 72,30 m2 | 1 piętro

 • cena: 110 000 zł
 • 1 521 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

900 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 900 000 zł
 • 900 000 za m2
Image things

Kędzierzyn-Koźle, Koźle

1 500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 1 500 000 zł
 • 1 500 000 za m2