Szczecin, zachodniopomorskie

2 221 250 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ

ŁĄCZNIE PIĘCIU NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W SZCZECINIE PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 92

OPIS NIERUCHOMOŚCI

1. Przedmiotem sprzedaży jest:
1) lokal mieszkalny nr 4 – KW XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem 75/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności gruntu
stanowiącego działkę nr 47 (poz.1 tabeli);
2) lokal mieszkalny nr 5 – KW XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem 100/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności
gruntu stanowiącego działkę nr 47 (poz.2 tabeli);
3) lokal niemieszkalny nr U – KW XXXX/XXXXXXXX/X wraz z udziałem 36/1000 w częściach wspólnych budynku i w prawie własności
gruntu stanowiącego działki nr 47 (poz.3 tabeli),
4) udział w wysokości 789/1000 (poz.4 tabeli) w prawie własności gruntu stanowiącego działkę nr 47 oraz we własności budynku,
obejmujący dziewięć (9) lokali mieszkalnych i 1 niemieszkalny (niewyodrębnionych), KW XXXX/XXXXXXXX/X;
5) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej działkę nr 8/48 obręb 1035 Śródmieście 35
o powierzchni 0,0326 ha, KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

450 000 zł | Działka |

  • cena: 450 000 zł
Image things

Szczecin, zachodniopomorskie

346 000 zł | Lokal Użytkowy | 92,54 m2

  • cena: 346 000 zł
  • 3 739 za m2
Image things

Szczecin, Prawobrzeże

125 000 zł | Działka |

  • cena: 125 000 zł