Gorzów Wielkopolski, lubuskie

900 000 zł | Obiekt | 1 219,93 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia oy.... lutego 2020r. Ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność zabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp., stanowiących własność Skarbu Państwa Grottgera 24-25 Nieruchomość zabudowana jest jedno i dwu kondygnacyjnym częściowo podpiwniczonym budynkiem o pow. użytkowej 1.219,93 m2, wzniesionym w 1904 roku. Budynek wraz z wewnętrznym dziedzińcem jest wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 2.09.1991r. pod numerem KOK-1-367/91. GW1G/0004257715 Przetarg odbędzie się 30.04.2020r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4. W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 23.04.2020r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta zowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy podać nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w przetargu. W przypadku przelewu - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa - w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych - wypisu z KRS. Wpisane do rejestru zabytków: budynek administracyjny wraz z oficyną przy ul. Borowskiego 29 i budynek wraz z zewnętrznym dziedzińcem przy ul. Grottgera 24-25 podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane przez właściciela na zewnątrz, jak i we wnętrzu obiektu oraz każda zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - wydanego w formie decyzji administracyjnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania nieruchomości w dobrym stanie technicznym, przeprowadzania remontów i niezbędnych prac konserwatorskich oraz dbania o estetykę budynku i podporządkowania działań przy nim podejmowanych zasadom konserwatorskim - zgodnie z przepisem art. 26 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

191 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 63,20 m2 | Parter

  • cena: 191 000 zł
  • 3 022 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

162 000 zł | Działka |

  • cena: 162 000 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, Zieleniec

22 200 zł | Działka |

  • cena: 22 200 zł