Gorzów Wielkopolski, lubuskie

1 400 000 zł | Obiekt | 1 037,72 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp.
z dnia oy.... lutego 2020r.
Ogłaszam przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność zabudowanych nieruchomości położonych w Gorzowie Wlkp.,
stanowiących własność Skarbu Państwa

Borowskiego 29

Nieruchomość zabudowana dwukondygnacyjnym, całkowicie podpiwniczonym budynkiem z poddaszem użytkowym, w zabudowie pierzejowej skrajnej o pow. użytkowej 1.037,72 m2, budynkiem garażowym o pow.użytkowej 22,58 m2 i czterema budynkami magazynowymi o pow. użytkowej 52,73 m2. Budynek wraz z oficyną jest wpisany do rejestru zabytków na podstawie decyzji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 23 października 1991 r. pod numerem KOK-1-370/91.

Przetarg odbędzie się 30.04.2020r. o godz. 10 w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, najpóźniej na siedem dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 23.04.2020r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta zowie Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy podać nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w przetargu. W przypadku przelewu - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pełnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa - w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych - wypisu z KRS. Wpisane do rejestru zabytków: budynek administracyjny wraz z oficyną przy ul. Borowskiego 29 i budynek wraz z zewnętrznym dziedzińcem przy ul. Grottgera 24-25 podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Wszelkie działania podejmowane przez właściciela na zewnątrz, jak i we wnętrzu obiektu oraz każda zmiana sposobu użytkowania obiektu lub jego części wymagają pozwolenia Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków - wydanego w formie decyzji administracyjnej. Nabywca nieruchomości zobowiązany jest do utrzymywania nieruchomości w dobrym stanie technicznym, przeprowadzania remontów i niezbędnych prac konserwatorskich oraz dbania o estetykę budynku i podporządkowania działań przy nim podejmowanych zasadom konserwatorskim - zgodnie z przepisem art. 26 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

88 500 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 45,69 m2 | 2 piętro

  • cena: 88 500 zł
  • 1 937 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

140 000 zł | Działka |

  • cena: 140 000 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

640 000 zł | Działka |

  • cena: 640 000 zł