Ostróda, warmińsko-mazurskie

1 331 700 zł | Obiekt | 5 505,56 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium.

Samodzielny lokal niemieszkalny – parking podziemny wielostanowiskowy nr 31, położony w budynku na terenie miasta Ostróda przy ul. Jana Pawła II 9B - w kompleksie centrum handlowego GALERII MAZURSKIEJ o powierzchni użytkowej 5505,56 m2, usytuowany w kompleksie centrum handlowego GALERII MAZURSKIEJ, położony na kondygnacji -1 – podziemia i składający się z hali garażowej na 165 miejsc parkingowych oraz pomieszczeń pomocniczych takich jak: pomieszczenia komunikacyjne (klatki schodowe), pomieszczenia techniczne, pomieszczenia gospodarcze oraz windy.

Przedmiotowy budynek centrum handlowego GALERII MAZURSKIEJ usytuowany jest na działkach nr 121/10 i 401/1 o łącznej powierzchni 7870 m2 z obrębu 08 Miasta Ostróda, a będącej współwłasnością poszczególnych właścicieli lokali użytkowych.

Działka posiada księgę wieczystą KW XXXX/XXXXXXXX/X prowadzoną przez V Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Ostródzie.

Dla nieruchomości lokalowej - lokalu niemieszkalnego – garażu podziemnego - założono odrębną księgę wieczystą – KW XXXX/XXXXXXXX/X.

Wartość prawa własności lokalu niemieszkalnego garażu podziemnego wynosi 75% ceny oszacowania t.j.:

1 331 700,00 zł netto (słownie: jeden milion trzysta trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych netto).

Image things

Ostróda, warmińsko-mazurskie

172 500 zł | Działka |

  • cena: 172 500 zł
Image things

Ostróda, warmińsko-mazurskie

120 000 zł | Działka |

  • cena: 120 000 zł
Image things

Ostróda, warmińsko-mazurskie

1 065 360 zł | Garaż | 5 505,56 m2

  • cena: 1 065 360 zł
  • 194 za m2