Mazuchówka, warmińsko-mazurskie

60 200 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Należy skontaktować się z prowadzącym sprzedaż w kwestii dokładnych terminów złożenia oferty i wpłaty wadium. Nieruchomość gruntowa położona we wsi Mazuchówka gm. Wydminy, stanowiąca działkę nr 409/2 o powierzchni gruntu 0,9900 ha, zabudowana budynkiem mieszkalnym w bardzo złym stanie technicznym i pozostałościami po budynkach gospodarczych Właściciel nieruchomości: XX Nieruchomość ma urządzoną w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Giżycku księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Wartość nieruchomości gruntowej wynosi: 60 200zł (słownie: sześćdziesiąt tysięcy dwieście złotych).

Image things

Mazuchówka, warmińsko-mazurskie

60 200 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 60 200 zł
  • 60 200 za m2