Grudziądz, kujawsko-pomorskie

790 000 zł | Obiekt | 896,68 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z 0.0.z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na zbycie na podstawie § 5 Regulaminu prowadzenia przetargów na sprzedaż nieruchomości będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. 200. w Grudziądzu z dnia 1 czerwca 2011 r. Położenie nieruchomości: ul. Rybacka 41 A,B,C / Marcinkowskiego 17 Księga wieczysta: KW XXXX/XXXXXXXX/X Obręb: 52 Działka nr 19 o powierzchni 1.116 m Właścicielem nieruchomości jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. Z O.. w Grudziądzu. Opis nieruchomości: Nieruchomość gruntowa położona w Grudziądzu przy ul. Rybackiej 41 A,B,C / Marcinkowskiego 17 zabudowana jest budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, o powierzchni użytkowej 896,68 m , składającym się z 23 lokali mieszkalnych (o pow. 46,85 m', 25,49 m2, 26,50 m, 49,02 m”, 53,28 m, 53,27 m2, 15,94 m2, 44,97 m2, 52,57 m2 , 58,74 m2, 60,25 m2, 25,48 m2, 34,98 m2, 29,67 m”, 18,96 m, 27,53 m, 19,65 m', 47,25 m, 25,56 m', 53,52 m ́, 26,39 m ́, 40,99 m, 31,26 m) oraz lokalu użytkowego o pow. 28,56 m wybudowanym w 1885 roku. Przedmiotowy budynek posiada trzy kondygnacje naziemne, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej – murowany, dach o konstrukcji drewnianej kryty dachówką. Schody wewnętrzne drewniane. Stolarka okienna drewniana i PCV. Drzwi wejściowe do budynku - typowe drewniane. Na ścianach tynki, tapety, glazura. Budynek w stanie technicznym przeciętnym. Działka uzbrojona jest w następujące urządzenia infrastruktury technicznej: sieć wodociągową komunalną, kanalizacji sanitarnej komunalnej, gazową, elektroenergetyczną. Przeznaczenie nieruchomości w planie zagospodarowania przestrzennego Nieruchomość zlokalizowana jest przy ul. Rybackiej 41 A,B,C / Marcinkowskiego 17 w centrum miasta. Bezpośrednie sąsiedztwo nieruchomości stanowi zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna i usługowa. Przedmiotowa nieruchomość jest objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisem działka stanowi teren zabudowy wielorodzinnej i usługi oznaczony symbolem 1MW-U. Informacje dodatkowe: Budynek przy ul. Rybackiej 41 A,B,C / Marcinkowskiego 17 wpisany jest do ewidencji zabytków. Wszelkie prace remontowo-budowlane wymagają uzyskania pozwolenia. Zmiana sposobu użytkowania budynku lub jego części wymaga również ustalenia warunków zabudowy i udzielenia pozwolenia na zmianę sposobu użytkowania. Cena wywoławcza nieruchomości: 790.000,00 zł Wysokość wadium: 39.500,00 zł Przedmiot przetargu można oglądać w dniu 20 lutego 2020 r. w godz. od 120 - 13" lub w innym terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obsługi Mieszkańców przy ul. Curie - Skłodowskiej 5-7, tel. 56 45 120 20 Przystępujący do przetargu ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem przetargu i warunkami przetargu. Przetarg odbędzie się w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 10" w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7. Warunkiem udziału w przetargu jest dokonanie przelewu na rachunek bankowy Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z 0.0. w Grudziądzu - BNP Paribas Bank Polska S.A. Grudziądz 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 wadium w kwocie 39.500,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysięcy złotych) do dnia 2 marca 2020 roku (za termin wniesienia wadium przyjmuje się datę uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o. o.). Wadium wpłacone przez osobę wygrywającą przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie zwrócone niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia przetargu. Osoby zainteresowane uczestnictwem w przetargu winny do dnia 2 marca 2020 r. potwierdzić dokonanie wpłaty w wyznaczonym terminie i złożyć w siedzibie Spółki (pokój 102) kserokopie dokumentu wraz z dowodem osobistym.

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

463 500 zł | Działka |

  • cena: 463 500 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

67 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 44,10 m2 | 1 piętro

  • cena: 67 000 zł
  • 1 519 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

110 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 71,80 m2 | 2 piętro

  • cena: 110 000 zł
  • 1 532 za m2