Grudziądz, kujawsko-pomorskie

90 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 48,00 m2 | 3 piętro

- 50 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 ogłasza rokowania na zbycie Toruńska 2/11 48,00 m2 90.000,00 zł Grunt: własność. dzialki nr 12, 13. 10/1 o pow. 1.692,20 m2 obr. 49 KW 26431 Lokal położony jest na III piętrze i sklada się z dwóch pokoi o pow. 22,30 m'i o pow. 11,30 m2, dwóch przedpokoi o pow. 1,50 m'io pow. 3,40 m', kuchni o pow. 7,10 mp, oraz łazienki z WC o pow. 2,40 m2. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 3,70 m ́. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 517/17080. Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna drewniana. Sciany pokryte tynkami pokrytymi tapetami. Podłogi pokryte wykładzina PCV i dywanową. Mieszkanie wyposażone w siec wodociągowa, kanalizacyjną, instalacje elektryczną, instalację gazową oraz centralne ogrzewanie. Nieruchomość położona jest na terenie, który jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego zgonie z którym stanowi teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej i uslugi - 11 MW/U(HPP). Przedmiot rokowań można oglądać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obslugi Mieszkańców: - BOM przy ul. Curie-Skłodowskiej, tel. 56 45 120 20 Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów i rokowań. Pierwsze rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Curie - Sklodowskiej 5-7 w Grudziądzu dnia 24 lutego 2020 r. W przypadku zakończenia rokowań w/w terminie wynikiem negatywnym, kolejne rokowania będą odbywać się w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania Spółki do momentu rozstrzygnięcia lub zamknięcia rokowań. Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się osobiście lub przez pelnomocnika. Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu - BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Grudziądz nr r - ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 4.500,00 zł najpóźniej do piatku bedacego dniem urzędowania MPGN Sp. z o. o., poprzedzajacego rokowania. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów nie będzie podlegała zwrotowi.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

570 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 570 000 zł
  • 570 000 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

110 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 71,80 m2 | 2 piętro

  • cena: 110 000 zł
  • 1 532 za m2
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

90 950 zł | Działka |

  • cena: 90 950 zł