Grudziądz, kujawsko-pomorskie

70 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,40 m2 | 1 piętro

- 56 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Curie-Skłodowskiej 5-7 ogłasza rokowania na zbycie Pulaskiego 22/21 42,40 m 70.000,00 zł Grunt: własność działka nr 9/3,9/5, 9/7 o pow. 1050,00 m2 obr. 39 KW 38152 Lokal polożony jest na I piętrze i sklada się z 2 pokoi o pow. 21,40 m' i 12,40 m' przedpokoju o pow. 3,00 mʻ, kuchni z WC o pow. 5,60 m'. Do lokalu przynależy piwnica o pow. 7.00 m. Udział lokalu we współwłasności nieruchomości wspólnej wynosi 494/10585. Opis lokalu: Drzwi wejściowe typowe, stolarka okienna PCV. Sciany pokryte tynkami wykończonymi farbami malarskimi. Podłogi pokryte wykładziną PCV. Mieszkanie wyposażone w sieć wodociągową, kanalizacyjną, instalację elektryczną oraz instalację gazowa, piece kaflowe. Nieruchomość położona jest na terenie, który nie jest objęty planem zagospodarowania przestrzennego, zgodnie z zapisem w studium stanowi teren zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. Przedmiot rokowań można ogla dać w terminie umówionym indywidualnie z Biurem Obslugi Mieszkańców: - BOM przy ul. Curie-Skłodowskiej, tel. 56 45 120 20 Przystępujący do rokowań ma obowiązek zapoznania się z przedmiotem oraz warunkami przetargów i rokowań. Pierwsze rokowania odbędą się w siedzibie MPGN Sp. z o. o. przy ul. Curie - Skłodowskiej 5-7 w Grudziądzu dnia 24 lutego 2020 r. W przypadku zakończenia rokowań w/w terminie wynikiem negatywnym, kolejne rokowania beda odbywać sie w każdy poniedziałek w godzinach urzędowania Spółki do momentu rozstrzygnięcia lub zamknięcia rokowań. Osoby biorące udział w rokowaniach winny stawić się osobiście lub przez pełnomocnika. Warunkiem udziału w rokowaniach jest dokonanie przelewu na konto Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Nieruchomościami Sp. z o.o. w Grudziądzu - BNP Paribas Bank Polska S.A. Oddział Grudziądz nr r - ku: 34 2030 0045 1110 0000 0075 0370 zaliczki tytułem zabezpieczenia kosztów w kwocie 3.500,00 zl najpóźniej do piątku będacego dniem urzedowania MPGN Sp. z o. o., poprzedzającego rokowania. Za termin wniesienia zaliczki przyjmuje się termin uznania na rachunku bankowym MPGN Sp. z o.o. Zaliczka wpłacona przez osobę wygrywającą rokowania zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia, natomiast pozostałym uczestnikom rokowań zostanie zwrócona niezwłocznie, nie później niż przed upływem 3 dni od przeprowadzenia rokowań. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy przez osobę wygrywającą rokowania zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów nie będzie podlegała zwrotowi.

Historyczne ceny

Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

445 500 zł | Działka |

  • cena: 445 500 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

103 700 zł | Działka |

  • cena: 103 700 zł
Image things

Grudziądz, kujawsko-pomorskie

335 000 zł | Lokal Użytkowy | 223,20 m2

  • cena: 335 000 zł
  • 1 501 za m2