Rawa Mazowiecka, łódzkie

285 000 zł | Lokal Użytkowy | 72,93 m2 | Parter

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 285 000 zł
 • Miasto: Rawa Mazowiecka
 • Powierzchnia: 72,93 m2
 • Województwo: łódzkie
 • Cena za m2: 3 908 zł
 • Ulica: Jeżowska 10
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 28 500 zł
 • Numer oferty: 54937X128662457
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-10 - Co to znaczy?

Opis

ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO działający w imieniu ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samodzielnego lokalu użytkowego nr 2 położonego w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10
ZARZĄD NIERUCHOMOŚCI WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

działający w imieniu

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

ogłasza

przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

samodzielnego lokalu użytkowego nr 2

położonego w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10Przedmiotem sprzedaży będzie samodzielny lokal użytkowy, będący własnością Województwa Łódzkiego, oznaczony numerem 2, usytuowany na parterze budynku wielorodzinnego, dwukondygnacyjnego, posadowionego na nieruchomości położonej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Jeżowskiej 10, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr: 342/2, 343/2 i 559, obręb 1, dla której Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej. prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X. Lokal nie posiada założonej księgi wieczystej.

Samodzielny lokal użytkowy nr 2 posiada 72,93 m2 powierzchni użytkowej i składa się z czterech pokoi, kuchni, przedpokoju i dwóch WC. Przynależy do niego piwnica (5,76 m2), komórka (12,20 m2) i garaż (15,59 m2). Lokal wyposażony jest w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną i c.o. z własnej kotłowni zlokalizowanej w budynku. Z własnością lokalu związany jest udział w części wspólnej nieruchomości, wynoszący 10648/34143, wraz z takim samym udziałem w prawie własności działek. Lokal nie jest użytkowany.

Nieruchomość leży na terenie objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego (uchwała nr XXI/159/2000 Rady Miejskiej w Rawie Maz. z dn. 30. 03. 2000 r.), oznaczonym symbolami 1.73.MNp i 1.08.MNp, jako tereny zabudowy mieszkaniowo-usługowej. Lokal był użytkowany dla potrzeb biurowych.

Lokal nie jest obciążony ograniczonymi prawami rzeczowymi, ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.

Niezależnie od podanych powyżej informacji, nabywca odpowiada za samodzielne zapoznanie się ze stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, w tym stanem jej zagospodarowania, stanem technicznym budynku oraz lokalu.

Sprzedaż jest zwolniona z podatku VAT.

Dla lokalu nie zostało sporządzone świadectwo charakterystyki energetycznej.

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwałoby pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 65) upłynął w dniu 28 stycznia 2020 r.

Otwarcie licytacji nastąpi w dniu 16 marca 2020 r o godzinie 1000

Cena wywoławcza 285.000 zł Wadium 28.500 zł

Przetarg odbędzie się w siedzibie Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, w Łodzi, przy ul. Kamińskiego 7/9, w pokoju 208.

Wadium winno być wniesione przelewem na rachunek Zarządu Nieruchomości Województwa Łódzkiego, nr: 56 1240 3073 1111 0010 1297 4811, z dopiskiem „Przetarg – Rawa M., Jeżowska 10 lokal nr 2”, z rachunku przyszłego nabywcy nieruchomości, odpowiednio: podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej. Nie ma możliwości wpłaty wadium w siedzibie organizatora przetargu.

Termin wniesienia wadium upływa w dniu 10 marca 2020 r., o godzinie 1400, przy czym za datę wpłaty uważa się datę wpływu środków na konto organizatora. Komisja przetargowa odmówi uczestnictwa w przetargu w przypadku braku wpływu wadium we wskazanym terminie.

Wadium uczestnika, który wygra przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży.

Image things

Rawa Mazowiecka, łódzkie

106 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 27,16 m2 | Parter

 • cena: 106 000 zł
 • 3 903 za m2
Image things

Rawa Mazowiecka, łódzkie

201 400 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 56,88 m2 | 1 piętro

 • cena: 201 400 zł
 • 3 541 za m2
Image things

Rawa Mazowiecka, łódzkie

165 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 38,38 m2 | 2 piętro

 • cena: 165 000 zł
 • 4 299 za m2