Gorzów Wielkopolski, lubuskie

68 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 23,68 m2 | Parter

- 37 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 68 000 zł
 • Miasto: Gorzów Wielkopolski
 • Powierzchnia: 23,68 m2
 • Województwo: lubuskie
 • Cena za m2: 2 872 zł
 • Ulica: Strzelecka 18
 • Liczba pokoi: 1
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 13 600 zł
 • Numer oferty: 54933X128653089
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-19 - Co to znaczy?

Opis

Prezydent Miasta Gorzowa Wlkp.
ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż na własność lokali mieszkalnych
stanowiących własność Miasta Gorzowa Wielkopolskiego


ul. Strzelecka 18/2
lokal mieszkalny o pow. 23,68m2, położony na parterze, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki i przedpokoju;

Przetargi odbędą się 26 marca 2020r. o godz. 10° w siedzibie Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. przy ul.Sikorskiego 3-4 i prowadzone będą wg kolejno ści podanej w tabeli.
W przetargu mogą brać udział osoby, które wniosą wadium w pieniądzu, z określeniem nieruchomości, której wpłata dotyczy - najpóźniej na 7 dni przed terminem otwarcia przetargu, tj. do 19 marca 2020r. Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Nr 25 1020 5402 0000 0402 0325 6286. Na dowodzie wpłaty należy wskazać nieruchomość, której wplata dotyczy (liczbę porządkową lub położenie nieruchomości) oraz nazwisko lub nazwę osoby (lub osób) aspirujących do uczestniczenia w przetargu. W przypadku przelewu - za datę wniesienia wadium uznaje się datę wpływu na konto Urzędu Miasta lub datę polecenia przelewu - po jego udokumentowaniu przez uczestnika przetargu. Minimalne postąpienie wynosi 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem wzwyż do pelnych dziesiątek złotych. Uczestnicy przetargu zobowiązani są do przedłożenia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu dowodu tożsamości oraz pełnomocnictwa - w przypadku działania przez pełnomocnika, a w odniesieniu do osób prawnych - wypisu z KRS

Historyczne ceny

Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

236 000 zł | Obiekt | 315,70 m2

 • cena: 236 000 zł
 • 748 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

1 600 000 zł | Działka |

 • cena: 1 600 000 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, lubuskie

140 000 zł | Działka |

 • cena: 140 000 zł