Opole Lubelskie, lubelskie

95 342 zł | Mieszkanie | 34,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Własnościowa w Opolu Lubelskim
ogłasza przetarg ofertowy na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego Nr 26
położonego przy ul. Puławskiej 9 w Opolu Lubelskim o łącznej pow. użytk. 34,40 m2 .
Cena wywoławcza wynosi 95 342,00 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 26.02.2019r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Morwowej 3 w Opolu Lubelskim.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest zgłoszenie pisemne uczestnictwa
oraz wpłacenie na konto Sp-ni Nr 84 1020 3235 0000 5802 0007 1860 wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej
tj. kwoty 953 zł do dnia 26.02.2020r. z adnotacją „WADIUM - ul. Puławska 9/26”
i okazanie w dniu przetargu potwierdzenia przez bank wpłaty wadium. Uczestnictwo wraz z dowodem wpłaty wadium należy zgłosić do biura Sp-ni w zamkniętej i opisanej kopercie
„Przetarg ul. Puławska 9/26” do dnia 26.02.2020. do godz. 12.00 Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.
Mieszkanie można oglądać po uprzednim skontaktowaniu się z Administracją Spółdzielni tel. 81 827-37-71.
Regulamin przetargu do wglądu można uzyskać w biurze Spółdzielni przy ul. Morwowej 3.

Image things

Nowy Krępiec Kolonia, lubelskie

144 200 zł | Działka |

  • cena: 144 200 zł
Image things

Godziszów Trzeci, Godziszów Trzeci

516 836 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 516 836 zł
  • 516 836 za m2
Image things

Romanówka, lubelskie

38 266 zł | Działka |

  • cena: 38 266 zł