Toruń, Stare Miasto

310 000 zł | Mieszkanie | 63,15 m2

- 25 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Miejska oferta inwestycyjna Szewska 6 (lokal mieszkalny) Adres: Szewska 6 m. 5A Powierzchnia działki: 361 m² Charakterystyka nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 5a składa się z kuchni, łazienki i pokoju usytuowanych na II piętrze, do lokalu przynależą: kuchnia i pokój położone obok na tym samym piętrze i połączone klatką schodową (korytarzem jako częścią nieruchomości wspólnej). Powierzchnia użytkowa wynosi łącznie 63,15 m2 i składają się na nią powierzchnie 2 pokoi, 2 kuchni i łazienki. Wejścia do obu pokoi i położonych za nimi obu kuchni oraz łazienki prowadzą osobno z klatki schodowej budynku. Standard i wyposażenie lokalu rzeczoznawca ocenił jako wykazujący bardzo wysoki stopień zużycia. Istniejące w pomieszczeniach pokrycia podłóg i ścian są w złym stanie, podobnie jak całość wyposażenia kuchni i łazienki. Stolarka okienna i drzwiowa jest drewniana, stara. W większym pokoju okna drewniane zespolone, w mniejszym drewniane skrzynkowe, drzwi wejściowe do lokalu nowe, drewniane. Całość wymaga kapitalnego remontu. Budynek został wybudowany w 1895r. w technologii tradycyjnej, jest 4-kondygnacyjny, podpiwniczony. Zabudowa zwarta, łączy się z zabudowaniami innych działek. Stropy drewniane, dach kryty papą na konstrukcji drewnianej. Drzwi wejściowe do budynku drewniane z domofonem. Klatka schodowa wyremontowana, czysta, zadbana. Budynek wyposażony w następujące instalacje: instalacja kanalizacyjna podłączona do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, wodociąg z miejskiej sieci, instalacja elektryczna: opomiarowanie indywidualne, gaz z sieci. W budynku znajduje się 16 lokali (9 mieszkalnych, 3 użytkowe i 4 niemieszkalne). Zgodnie z zaświadczeniem znak WAiB.7120.45.287.291.2017.ZP wydanym dnia 8 września 2017r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia, lokal mieszkalny nr 5a będący przedmiotem przetargu jest lokalem samodzielnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Nabywca lokalu przyjmuje do wiadomości, że dla budynku znajdującego się na nieruchomości przy ul. Szewskiej 6 / Podmurnej 87 nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. Nieruchomość położona przy ul. Szewskiej 6 / Podmurnej 87 w Toruniu jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018r. roku, lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze wielofunkcyjnym. Budynek należy do zabytkowej architektury Zespołu Staromiejskiego, wpisanego do rejestru zabytków. W związku z powyższym wszelkie działania dotyczące budynku – w tym: wymiana stolarki okiennej i drzwiowej należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Infrastruktura techniczna: Lokal jest wyposażony w następujące instalacje: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, brak instalacji c.o. – tylko piece kaflowe, sieć gazowa zdemontowana, liczniki gazowe zdemontowane. Instalacja gazowa znajduje się na klatce schodowej. Instalacje są stare (prąd odłączony) do wymiany lub naprawy na warunkach uzgodnionych z gestorami tej infrastruktury. Forma rozdysponowania: Przetarg na sprzedaż lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w 6315/82272 części w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Termin przetargu: 17 marca 2020, godz. 12:00:00 Miejsce: Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115 Cena wywoławcza: 310.000,00 PLN Wadium: 20.000,00 (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400) Termin wpłacania wadium: 11 marca 2020 Postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Historyczne ceny

Image things

Toruń, Jakubskie Przedmieście

217 500 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 50,10 m2 | 2 piętro

  • cena: 217 500 zł
  • 4 341 za m2
Image things

Toruń, Bielany

195 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 37,10 m2 | 3 piętro

  • cena: 195 000 zł
  • 5 256 za m2
Image things

Toruń, Grębocin nad Strugą

2 355 000 zł | Działka |

  • cena: 2 355 000 zł