Toruń, Rybaki

190 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 87,91 m2 | Parter

- 66 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 190 000 zł
 • Miasto: Toruń
 • Powierzchnia: 87,91 m2
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Cena za m2: 2 161 zł
 • Ulica: Rybaki 53
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: parter
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 15 000 zł
 • Numer oferty: 54924X128632011
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-11 - Co to znaczy?

Opis

Miejska oferta inwestycyjna Rybaki 53 (lokal mieszkalny) Adres: Rybaki 53 m.1A Powierzchnia działki: 1033 m² Charakterystyka nieruchomości: Lokal mieszkalny nr 1A jest usytuowany na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Rybaki 53 w Toruniu. Powierzchnia użytkowa lokalu wynosi 87,91 m2. Lokal składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki z wc, zlokalizowanej po przeciwnej stronie wspólnego przedpokoju, wspólnego przedpokoju oraz pomieszczeń przynależnych: komórki lokatorskiej o pow. 2,15 m2 usytuowanej przy klatce schodowej, piwnicy o pow. 5,85 m2 i pomieszczenia gospodarczego zlokalizowanego na podwórzu o pow. 10,48 m2. Dla lokalu urządzona jest księga lokalowa KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X. Rzeczoznawca ocenił stan techniczny lokalu jako III zakres – do remontu. Okna w pokojach i w kuchni od strony północnej, lokal jest przejściowy, bez balkonu, kuchnia widna. Stolarka okienna drewniana – stara wymaga konserwacji. Drzwi wejściowe i do łazienki – stare, drewniane, stan zadowalający, w pozostałych pomieszczeniach znajdują się otwory drzwiowe (bez framug). Zgodnie z zaświadczeniem znak AB-III-7359/535/02 wydanym dnia 19 grudnia 2002r. z upoważnienia Prezydenta Miasta Torunia, lokal będący przedmiotem przetargu jest lokalem samodzielnym w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali. Nabywca lokalu przyjmuje do wiadomości, że dla budynku znajdującego się na nieruchomości przy ul. Rybaki 53 nie sporządzono świadectwa charakterystyki energetycznej. W księdze wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X w „Dziale I-SP – Spis praw związanych z własnością” znajduje się wpis dot. ograniczonego prawa rzeczowego tj. każdoczesnemu właścicielowi niniejszej nieruchomości przysługuje służebność drogi przez nieruchomość wpisaną w KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X. W księdze wieczystej KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X w „Dziale IIII – Prawa, roszczenia i ograniczenia” znajdują się wpis dot. ograniczonego prawa rzeczowego tj. każdoczesnym właścicielom nieruchomości położonej przy ul. Rybaki 49 A przysługuje służebność gruntowa polegająca na prawie przechodu i przejazdu dla celów przeciwpożarowych, przez działkę zapisaną w KW Nr 59594/8 oraz każdoczesnym właścicielom nieruchomości wpisanych w KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X i KW Nr XXXX/XXXXXXXX/X przysługuje nieodpłatna służebność gruntowa drogi. Nieruchomość położona przy ul. Rybaki 53 w Toruniu jest usytuowana na terenie, dla którego brak jest miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, zatwierdzonym uchwałą Rady Miasta Torunia Nr 805/18 z dnia 25 stycznia 2018r roku, lokal jest położony w budynku usytuowanym na obszarze zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Budynek należy do zabudowy Bydgoskiego Przedmieścia wpisanego do rejestru zabytków decyzją nr A/1596 Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 25 lipca 2011r. Wszelkie prace przy budynku dotyczące bryły, elewacji, dachu, stolarki okiennej i drzwiowej, w tym, kolorystyki, a także wokół budynku tj. wszelkich ogrodzeń, drzewostanu, zagospodarowania działki itp. należy uzgadniać z Miejskim Konserwatorem Zabytków. Infrastruktura techniczna: Lokal jest wyposażony w instalacje: elektryczną, wodno-kanalizacyjną, ogrzewanie piecowe, ciepła woda podgrzewana elektrycznie (bojler w łazience). Forma rozdysponowania: Przetarg na sprzedaż lokalu wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej w 10639/68192 części w prawie własności gruntu oraz w częściach wspólnych budynku i urządzeń, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Termin przetargu: 17 marca 2020, godz. 11:00:00 Miejsce: Urząd Miasta Torunia, Wydział Gospodarki Nieruchomościami, ul. Grudziądzka 126 b, pokój nr 115 Cena wywoławcza: 190.000,00 PLN Wadium: 15.000,00 (wadium należy wpacić na konto: Bank Millennium w Toruniu 62 1160 2202 0000 0003 3943 1400) Termin wpłacania wadium: 11 marca 2020 Postąpienie: nie mniej niż 1% ceny wywoławczej Regulamin przetargu Historia oferty: I przetarg przeprowadzony w dniu 12.02.2019r. zakończył się wynikiem negatywnym, nie wyłonił nabywcy lokalu.II przetarg przeprowadzony w dniu 16.04.2019r. zakończył się wynikiem negatywnym, nie wyłonił nabywcy lokalu, osoba która wpłaciła wadium nie przybyła na przetarg.III przetarg przeprowadzony w dniu 18 czerwca 2019r. nie wyłonił nabywcy, nikt nie wpłacił wadium. IV przetarg przeprowadzony w dniu 17.09.2019r.zakończył się wynikiem negatywnym, oferent który wpłacił wadium nie przybył na przetarg.Przetarg przeprowadzony w dniu 14 stycznia 2020r. zakończył się wynikiem negatywnym, oferent który wpłacił wadium nie przybył na przetarg.

Historyczne ceny

 • cena: 850 000 zł
Image things

Toruń, Grębocin nad Strugą

31 500 zł | Lokal Użytkowy | 35,80 m2

 • cena: 31 500 zł
 • 880 za m2
Image things

Toruń, Grębocin nad Strugą

2 355 000 zł | Działka |

 • cena: 2 355 000 zł