Jelenia Góra, dolnośląskie

3 614 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
Uzdrowisko Cieplice Sp. z o. o. – Grupa PGU
ul. Piotra Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra
tel. +48 75 755 10 03/05; fax +48 75 755 25 57 e-mail: [email protected]
- zwana dalej „Sprzedającym” / „Spółką”
OGŁASZA PISEMNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
Przedmiot postępowania przetargowego
Niniejsze postępowanie przetargowe obejmuje dwie części i dotyczy dwóch odrębnych, ale bezpośrednio sąsiadujących ze sobą nieruchomości (działek), w tym jedna z tych nieruchomości jest zabudowana, jak niżej:
CZĘŚĆ I postępowania przetargowego:
Zbycie nieruchomości gruntowej zabudowanej (działka gruntu nr 29, AM2, obręb 0004, Cieplice – IV, o pow. 6785 m2) wraz z prawem użytkowania wieczystego działki gruntu - pawilon „Małgosia”, dla której jest prowadzona KW nr XXXX/XXXXXXXX/X, zlokalizowanej w Jeleniej Górze, przy ul. Cieplickiej 75, zgodnie z poniższymi zasadami:
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 3.614.000,00 zł netto (i jednocześnie brutto) - transakcja sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zostanie udokumentowana fakturą VAT, w której Sprzedający wykaże dostawę jako zwolnioną z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 10a oraz art. 29a ust. 8 ustawy o VAT);
Wymagane wadium w wysokości: 180.700,00 zł.

Termin składania ofert nabycia w/w nieruchomości: do dnia 25.02.2020 r., do godziny 11:00, w siedzibie Zarządu Spółki, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra - I piętro - sekretariat Zarządu.
Termin otwarcia złożonych ofert: dnia 25.02.2020 r., o godzinie 12:00 w siedzibie Zarządu Spółki, ul. P. Ściegiennego 9b, 58-560 Jelenia Góra - I piętro - sala konferencyjna.
Termin rozstrzygnięcia postępowania przetargowego: do 16.03.2020 r.
Szczegółowe informacje o postępowaniu przetargowym na w/w nieruchomości zostały zamieszczone na stronie internetowej https://uzdrowisko-cieplice.pl/bip
Każdy uczestnik przetargu przed przystąpieniem do przetargu zobowiązany jest zapoznać się ze wszystkimi informacjami o przetargu oraz ze stanem technicznym/ faktycznym nieruchomości.
Szczegółowe informacje na temat w/w nieruchomości można uzyskać pod numerem tel. +48 75 755 10 03/05 wew. 157, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, z wyjątkiem dnia przetargu.
Informacje na temat warunków i zasad uczestnictwa w przetargu można uzyskać pod nr tel. +48 75 755 10 03/05 wew. 475, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00 – 14:00, z wyjątkiem dnia przetargu.

Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

155 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 50,89 m2 | Parter

  • cena: 155 000 zł
  • 3 046 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

99 371 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 66,70 m2 | 2 piętro

  • cena: 99 371 zł
  • 1 490 za m2
Image things

Jelenia Góra, dolnośląskie

43 000 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 16,30 m2 | 1 piętro

  • cena: 43 000 zł
  • 2 638 za m2