Elbląg, Zawada

259 000 zł | Mieszkanie | 61,40 m2

- 10 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Spółdzielnia Mieszkaniowa „ZAKRZEWO” w Elblągu zawiadamia, że w dniu 26.02.2020 r. o godz. 1200 w siedzibie Spółdzielni przy ul. Robotniczej 246 zostanie przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na ustanowienie odrębnej własności n/w lokalu mieszkalnego, na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (Dz.U. z 2018 poz. 845):nr 1 przy ul. Gen. Władysława Andersa 1 w Elblągu, o pow. użytkowej 61,4 m2
Wywoławcza wartość prawa własności lokalu - 259 000 zł – wadium 2590 zł
Do przetargu mogą przystąpić osoby, które do dnia 25.02.2020 r. wpłacą na konto Spółdzielni w PKO BP S.A. o/Elbląg nr 62 1020 1752 0000 0102 0003 1583 wadium w podanej wyżej wysokości i do dnia 25.02.2020 r. do godz. 1000 złożą w pokoju Nr 11 oświadczenie o gotowości przystąpienia do przetargu. Jeśli wpłata wadium nastąpi w dniu 26.02.2020 r. należy wówczas w tym dniu okazać w pokoju jw. dowód wpłaty wadium. Wadium ulega przepadkowi w wypadku, gdy licytant, któremu udzielono przybicia nie wniesie w zakreślonym przez Spółdzielnię terminie wylicytowanej wartości prawa własności lokalu. Natomiast, gdy osoba nie wygra przetargu, wpłacone przez nią wadium niezwłocznie zostanie przekazane na wskazany rachunek bankowy. Wszelkie koszty związane z zawarciem notarialnej umowy ustanowienia i przeniesienia własności lokalu oraz koszty wieczystoksięgowe pokrywa wygrywający przetarg. Z Regulaminem przetargu na ustanowienia odrębnej własności lokalu i przeniesienia własności w Spółdzielni Mieszkaniowej „Zakrzewo” w Elblągu można zapoznać się na stronie internetowej Spółdzielni – w zakładce - Spółdzielnia – podstawy prawne – regulaminy. Na tej stronie – w zakładce – mieszkania na sprzedaż, można uzyskać również więcej informacji na temat ww. mieszkania.

Powyższy lokal można oglądać: w poniedziałki w godzinach od 7 30 – 15 00, a w pozostałe dni robocze ( oprócz sobót) w godz. od 730 do 1300. Lokale do oglądania udostępnia Administracja osiedla - pokój nr 1 (parter) w budynku siedziby Spółdzielni przy ulicy Robotniczej 246.

Przetarg może być unieważniony przez Spółdzielnię bez podania przyczyny.

Historyczne ceny

Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

118 000 zł | Działka |

  • cena: 118 000 zł
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

371 800 zł | Dom | 175,30 m2

  • cena: 371 800 zł
  • 2 121 za m2
Image things

Elbląg, warmińsko-mazurskie

371 800 zł | Dom | 175,30 m2

  • cena: 371 800 zł
  • 2 121 za m2