Trąbki, małopolskie

224 250 zł | Dom | 115,90 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 20 marca 2020 roku o godz 08:45 w sali nr 22 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

P I E R W S Z A L I C Y T A C J A

nieruchomości położonej w miejscowości Trąbki, gm. Biskupice, składającej się z działki ewidencyjnej o nr 527 o powierzchni o 0,35 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym (budynek posadowiony w zabudowie wolnostojącej, parterowy, częściowo podpiwniczony z lat 50-tych XX wieku, zbudowany w konstrukcji drewnianej) o powierzchni użytkowej 115,90 m2 oraz budynkiem gospodarczym (duża drewniana stodoła, w niewielkiej części murowana ), posiadającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr XXXX/XXXXXXXX/X.

Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 299.000,00-zł


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi trzy czwarte wartości oszacowania tj.: 224.250,00-zł


Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 29.900,00-zł


Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika:


63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.


Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.


Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.


Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Image things

Lewniowa, małopolskie

354 669 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 354 669 zł
  • 354 669 za m2
Image things

Gorlice, małopolskie

1 063 420 zł | Lokal Użytkowy | 1 087,85 m2

  • cena: 1 063 420 zł
  • 978 za m2
Image things

Bobrek, Bobrek

1 100 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 100 000 zł
  • 1 100 000 za m2