Strzelinko, pomorskie

159 395 zł | Dom | 92,31 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Słupsku Jolanta Dłutowska na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 17-03-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Słupsku z siedzibą przy Szarych Szeregów 13, 76-200 Słupsk, pokój 101, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: ,, położonej przy Strzelinko 31A,Strzelinko, 76-200 Słupsk, dla której Sąd Rejonowy w Słupsku prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość o łącznej powierzchni 1,29 ha, w skład której wchodzi działka gruntu zabudowanego budynkiem mieszkalnym i gospodarczym oznaczona nr 167/1 ( 0,04 ha) oraz działka niezabudowana oznaczona nr 221 (1,25 ha) Dom w zabudowie bliźniaczej wybudowany ok. 1920 r. , parterowy z poddaszem mieszkalnym, w jego skład wchodzą: korytarz, kuchnia ,przedpokój, 3 pkoje, łazienka. Łączna pwierzchnia użytkowa wynosi 92, 31 m kw. Budynek gospodarczy parterowy z poddaszem na 2/3 powierzchni , o wymiarach 4,20 m x 8,50 m.

Suma oszacowania wynosi 212 527,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 159 395,25 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 21 252,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ BNP Paribas SA Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie 41 1600 1462 1823 5304 6000 0003.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 16:00 do godz. 17:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Gdańsk, pomorskie

520 500 zł | Dom | 143,00 m2

  • cena: 520 500 zł
  • 3 640 za m2
Image things

Starogard Gdański, pomorskie

313 200 zł | Działka |

  • cena: 313 200 zł
Image things

Człuchów, pomorskie

60 000 zł | Działka |

  • cena: 60 000 zł