Brzeżanka, podkarpackie

22 210 zł | Obiekt | 25,46 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzyżowie Barbara Ruszała na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc zawiadamia, że w dniu 16 marca 2020r. o godz. 11:00 w sali nr 2 Sądu Rejonowego w Strzyżowie przy ul. 3 Maja 14, 38-100 Strzyżów, odbędzie się:


P I E R W S Z A L I C Y T A C J A


nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Brzeżanka, gm. Strzyżów, powiat strzyżowski oznaczonej jako działki ewidencyjne o nr:

1) 243 o  powierzchni 0,93 ha, zabudowanej parterowym, drewnianym domem letniskowym z altaną, zbudowanym w początkowych latach tego wieku, o powierzchni użytkowej 25,46 m2. Działka w nieforemnym kształcie zbliżonym do trójkąta (o długości ok. 250 m i szerokości ok. 50 m), położona na pochyłym terenie o wystawie północnej, nieogrodzona (tylko część z domem letniskowym z ogrodzeniem z żerdzi na słupach drewnianych), przy drodze gminnej o nawierzchni tłuczniowej, uzbrojona w sieć elektryczną, wodę ze studni usytuowanej na działce 247, zlokalizowana w pośredniej części miejscowości. Od południa i zachodu sąsiaduje z lasem, ze wschodu z drogą tłuczniową, a dalej z gruntami rolnymi, od północy z działkami rolnymi. Według ewidencji gruntów stanowi lasy (LsIV-0,07 ha), pastwiska trwałe (PsV-0,14 ha) i grunty orne (RIVa-0,47 ha, RIVb-0,25 ha).

Nieruchomość gruntowa opisana jako działka nr ew. 243 oszacowana jest na kwotę: 29.613,00 zł.

Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi: trzy czwarte wartości oszacowania tj. kwotę: 22.209,75 zł.

Rękojmia wynosi: 2.961,30 zł.Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg w gotówce lub w postaci książeczki oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego, zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo na rachunek bankowy komornika: BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna 41 1600 1462 1885 8888 5000 0003.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.W ciągu dwóch tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z komornikiem). Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Dukla, podkarpackie

39 500 zł | Działka |

  • cena: 39 500 zł
Image things

Przemyśl, podkarpackie

104 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 47,53 m2 | 4 piętro

  • cena: 104 000 zł
  • 2 188 za m2
Image things

Gorzów Wielkopolski, podkarpackie

191 500 zł | Działka |

  • cena: 191 500 zł