Skawina, małopolskie

208 700 zł | Dom | 93,12 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzata Budnik Kancelaria Komornicza nr I w Wieliczce zawiadamia na podstawie art. 953 kpc w związku z art. 955 kpc, że w dniu 12 marca 2020 roku o godz. 10:00 w sali nr 6 Sądu Rejonowego w Wieliczce ul. Janińska 25 odbędzie się:

D R U G A L I C Y T A C J A


nieruchomości położonej w miejscowości Skawina, gm. Skawina, składającej się z działki ewidencyjnej nr 1924/1 ( działka posiada dostęp do drogi publicznej o nawierzchni asfaltowej, wjazd na posesję częściowo zorganizowany po działce 1924/2) o powierzchni 0,0356 ha zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym nr 43 o powierzchni użytkowej 93,12 m2 ( budynek w zabudowie wolnostojącej, po stronie zachodniej usytuowany w bardzo bliskiej odległości od budynku sąsiedniego, dom kilkudziesięcioletni, 2-kondygnacyjny tj. parter + piętro, częściowo podpiwniczony) i pozostałymi składnikami zagospodarowania terenu, posiadającej założoną księgę wieczystą w Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych w Skawinie Sądu Rejonowego w Wieliczce o nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 313.000,00-zł


Cena wywoławcza w powyższej licytacji wynosi dwie trzecie wartości oszacowania tj.: 208.700,00-zł Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości 10% ceny oszacowania nieruchomości tj. kwotę: 31.300,00-zł


Wadium należy wpłacić przelewem na rachunek komornika: 63 8619 0006 0010 0250 5969 0001 w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce tak by pieniądze były zaksięgowane na koncie komornika w dniu poprzedzającym przetarg albo w gotówce w kancelarii komornika najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Po rozpoczęciu licytacji wadium nie będzie przyjmowane.


Zgodnie z art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem licytacji nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją można oglądać nieruchomość oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym w Wieliczce lub w kancelarii Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Wieliczce Małgorzaty Budnik ul. Słowackiego 3/14, 32-020 Wieliczka, akta postępowania egzekucyjnego w zakresie egzekucji z nieruchomości.


Komornik jednocześnie informuje, że w związku ze zmianą ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 09.09.2000 r. ( Dz. U. 2000 Nr 86 poz. 959 i nast. ) od dnia 01.01.2016 r. nabywca licytacyjny winien uiścić podatek od czynności cywilnoprawnych.


Szczegółowy operat szacunkowy tej nieruchomości znajduje się do wglądu w biurze komornika.

Image things

Skawina, małopolskie

183 750 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 60,34 m2 | Parter

  • cena: 183 750 zł
  • 3 045 za m2