Czarnówczyn, kujawsko-pomorskie

3 804 667 zł | Dom | 499,99 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64 a, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx położonej przy Na Skarpie 5,Czarnówczyn, 86-031 Osielsko, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Opis nieruchomości: nieruchomość gruntowa położona przy ul. Na Skarpie 5 w miejscowości Czarnówczyn, gmina Osielsko o powierzchni 1,6894 ha, zabudowana domem mieszkalnym wybudowanym w roku 2013 o powierzchni 499,99 m2 wraz z budynkiem garażowym o powierzchni 48,72 m2, dom posiada basen kryty, teren działki zagospodarowany zielenią. Suma oszacowania wynosi 5 707 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 3 804 666,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 570 700,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ 69 2030 0045 1110 0000 0241 8140. conajmniej na 1 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium i wskazaniem sygnatury sprawy KM Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach: DATA OGLĘDZIN GODZINY OGLĘDZIN 02.03.2020 10:00 - 10:30 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [1=1]w kancelarii komornika. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Batorego 4 w pok. 11 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Inowrocław, kujawsko-pomorskie

2 700 zł | Działka |

  • cena: 2 700 zł
Image things

Bobrowo, kujawsko-pomorskie

32 500 zł | Działka |

  • cena: 32 500 zł
Image things

Dylewo, kujawsko-pomorskie

650 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 650 000 zł
  • 650 000 za m2