Nieszawa, kujawsko-pomorskie

88 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 89,41 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Aleksandrowie Kujawskim Łukasz Borowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 04-03-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Aleksandrowie Kujawskim z siedzibą przy Narutowicza 16, 87-700 Aleksandrów Kujawski, pokój s. 103, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx położonego przy ul. Kościuszki 18, 87-730 Nieszawa, dla którego Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Opis nieruchomości: Nieruchomość stanowiąca odrębny lokal mieszkalny nr 3 położony w Nieszawie przy ul.Kościuszki nr 18, składającego się dwóch pokoi, kuchni, łazienki, wc, dwóch przedpokoi, o pow. użytkowej 89,41 m2, dla którego Sąd Rejonowy IV Wydział Ksiąg Wieczystych w Aleksandrowie Kujawskim prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X. Właściciel lokalu jest współwłaścicielem w 8941/142248 częściach nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej XXXX/XXXXXXXX/X i w częściach wspólnych budynku. Istnieje rozbieżność co do powierzchni użytkowej lokalu między zapisami w księdze wieczystej a rzeczywistą powierzchnią.. Suma oszacowania wynosi 118 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 88 500,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 11 800,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PKO Bank Polski S.A. O/Centrum w Ciechocinku 15 1020 5200 0000 4602 0020 9007. Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły. W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności. Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Komornik Sądowy

Image things

Nieszawa, kujawsko-pomorskie

45 000 zł | Działka |

  • cena: 45 000 zł
Image things

Nieszawa, kujawsko-pomorskie

45 000 zł | Działka |

  • cena: 45 000 zł
Image things

Nieszawa, kujawsko-pomorskie

40 000 zł | Działka |

  • cena: 40 000 zł