Gryfice, zachodniopomorskie

57 075 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 61,11 m2

- 67 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Gryficach


Patrycjusz Stuła


Kancelaria Komornicza, Wałowa 1, Gryfice, 72-300 Gryfice


tel. 913844755 / fax. 913844755


Sygnatura: Kmp 59/18OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Gryficach Patrycjusz Stuła na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 03-06-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Gryficach z siedzibą przy Wysoka Brama 2, 72-300 Gryfice, pokój 2, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx , położonego przy ul. Ks. St. Ruta 88/1, 72-300 Gryfice, dla którego prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Przedmiotem licytacji jest nieruchomość lokalowa - lokal mieszkalny nr 1 zlokalizowany w budynku nr 88 przy ulicy Ks. Stanisława Ruta w miejscowości Gryfice. Lokal mieszkalny usytuowany jest na parterze budynku mieszkalno-usługowego, składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc i przedpokoju o łącznej powierzchni użytkowej 61,11 m2. Z przedmiotowym lokalem mieszkalnym związany jest udział 1849/10000 w nieruchomości wspólnej, objętej księgą wieczystą KW nr XXXX/XXXXXXXX/X. Budynek mieszkalny, w którym znajduje się przedmiotowy lokal mieszkalny położony jest na działce gruntu oznaczonej w ewidencji nr 68 z obrębu Gryfice - 5. W dziale III KW figuruje wpis służebności osobistej.


Suma oszacowania wynosi 76 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 57 075,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 7 610,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PEKAO S. A. 05 1240 3842 1111 0010 3660 8176.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00 można przeglądać operat szacunkowy nieruchomości w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyPatrycjusz StułaHistoryczne ceny

  • cena: 169 260 zł
Image things

Gryfino, zachodniopomorskie

1 360 000 zł | Obiekt | 1 172,13 m2

  • cena: 1 360 000 zł
  • 1 160 za m2
Image things

Spore, zachodniopomorskie

40 000 zł | Działka |

  • cena: 40 000 zł