Białogard, zachodniopomorskie

234 000 zł | Dom | 214,40 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie


Dariusz Makrocki


Kancelaria Komornicza, Połczyńska 10, Białogard, 78-200 Białogard


tel. (94) 312-29-51 / fax. (94) 311-30-60


Sygnatura: Km 1/16OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białogardzie Dariusz Makrocki na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 26-03-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Białogardzie z siedzibą przy Lipowa 1, 78-200 Białogard, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy Obotrytów 15, 78-200 Białogard, dla której Sąd Rejonowy w Białogardzie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:


Nieruchomość składająca się z prawa własności dwóch działek gruntu numer 812 i 822 o łącznej powierzchni 755 m2 oraz znajdującego się na tych działkach budynku mieszkalnego, jednorodzinnego, murowanego, w zabudowie wolnostojącej, 2 kondygnacyjnego obejmującego parter i poddasze użytkowe, niepodpiwniczonego, przykrytego dachem dwuspadowym, z dwoma garażami jednostanowiskowymi, wybudowanego w technologii tradycyjnej o powierzchni użytkowej budynku 214,4 m2 i powierzchni zabudowy budynku 172,00 m2. Program funkcjonalny budynku mieszkalnego obejmuje następujące pomieszczenia: parter: przedsionek, kuchnia, łazienka z wc, 2x pokój, salon, 2x garaż, pomieszczenie gospodarcze (kotłownia); poddasze użytkowe: korytarz, 3x pokój, łazienka z wc.
Nieruchomość położona jest w Białogardzie przy ul. Obotrytów 15,


Suma oszacowania wynosi 351 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 234 000,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 35 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: P.K.O. BP S.A. O. Centrum w Kołobrzegu 43 1020 2821 0000 1202 0024 9318.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 13:00 do godz. 14:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik SądowyDariusz MakrockiImage things

Białogard, zachodniopomorskie

105 375 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 64,53 m2 | 2 piętro

  • cena: 105 375 zł
  • 1 633 za m2
Image things

Białogard, zachodniopomorskie

2 904 081 zł | Obiekt | 2 251,40 m2

  • cena: 2 904 081 zł
  • 1 290 za m2
Image things

Białogard, zachodniopomorskie

565 374 zł | Obiekt | 449,10 m2

  • cena: 565 374 zł
  • 1 259 za m2