Notyst Wielki, warmińsko-mazurskie

187 425 zł | Dom | 186,02 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI
nr KW XXXX/XXXXXXXX/XKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Mrągowie Andrzej Popowicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 9 marca 2020r. o godz. 11:00 w budynku Sądu Rejonowego w Mrągowie przy ul. Królewieckiej 55 w sali nr 114 odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej działkę gruntu o numerze ewidencyjnym 212/14 o powierzchni 1617 m2, zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, parterowym z poddaszem użytkowym, o powierzchni użytkowej 186,02 m2, należącej do dłużnika xx z siedzibą w Notyście Wielkim, położonej w miejscowości Notyst Wielki 1, 11-700 Mrągowo, dla której  Sąd Rejonowy w Mrągowie prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 249.900 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 187.425 zł.


Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości 1/10 sumy oszacowania, to jest 24.990 zł. Rękojmia powinna być wpłacona na konto komornika nr  28 1020 3639 0000 8502 0005 0377 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  


Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.08:00 do godz.15:00 oraz przeglądać w kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Ełk, warmińsko-mazurskie

979 000 zł | Działka |

  • cena: 979 000 zł
Image things

Mazuchówka, warmińsko-mazurskie

60 200 zł | Dom | 1,00 m2

  • cena: 60 200 zł
  • 60 200 za m2
Image things

Bartoszyce, warmińsko-mazurskie

549 750 zł | Obiekt | 304,65 m2

  • cena: 549 750 zł
  • 1 805 za m2