Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

223 162 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 54,35 m2 | 3 piętro

- 32 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Przemysław Hetman

Kancelaria Komornicza, Batorego 4, Bydgoszcz, 85-104 Bydgoszcz

tel. 52 3667333 / fax. 52 3208676

Sygnatura: Km 535/19

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Przemysław Hetman na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 12-03-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy z siedzibą przy Toruńska 64 a, 85-023 Bydgoszcz, pokój 1.05, odbędzie się pierwsza licytacja lokalu mieszkalnego należącego do dłużnika: xx, położonego przy Leszczyńskiego 45/30, 85-137 Bydgoszcz, dla którego Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość lokalowa o powierzchni 54,35 m2, położona przy ul. Leszczyńskiego 45/30 w Bydgoszczy. Lokal znajduje się na III piętrze. W skład lokalu wchodzą: pokój z aneksem kuchennym, dwa pokoje, łazienka z wc i przedpokój.

Suma oszacowania wynosi 297 549,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 223 161,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 29 754,90 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank BGŻ 69 2030 0045 1110 0000 0241 8140. conajmniej na 1 dni przed licytacją z dopiskiem: wadium i wskazaniem sygnatury sprawy KM

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
04.03.2020 10:00 - 10:30
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego [1=1]w kancelarii komornika.

W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją w siedzibie kancelarii przy ul. Batorego 4 w pok. 11 można przeglądać odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.   

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Komornik Sądowy

Przemysław Hetman


Historyczne ceny

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

800 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 131,58 m2 | 4 piętro

  • cena: 800 000 zł
  • 6 080 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

287 250 zł | Dom | 102,74 m2

  • cena: 287 250 zł
  • 2 796 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

1 237 500 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 1 237 500 zł
  • 1 237 500 za m2