Kościerzyce, opolskie

63 333 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Brzegu


Elwira Krupa


Kancelaria Komornicza, ul. Robotnicza 16A, Brzeg, 49-300 Brzeg


tel. 77 44 44 300 / fax. 77 44 44 301


www.komornikbrzeg.com


Sygnatura: Km 2488/18


OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Elwira Krupa na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-02-2020 o godz. 09:00 w budynku Sądu Rejonowego w Brzegu z siedzibą przy ul. Chrobrego 31, 49-300 Brzeg, pokój 60, odbędzie się druga licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy 79, 49-314 Kościerzyce, dla której Sąd Rejonowy w Brzegu V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość stanowią działki nr. 401/3 i 401/4 AM7 obręb Kościerzyce o powierzchni całkowitej 0,3200 ha. Działka nr. 401/4 zabudowana o powierzchni 0,1600 ha, ma kształt nieregularny, zbliżony do litery L. Zabudowę stanowią: budynek mieszkalny oznaczony nr. 634 oraz 4 budynki gospodarcze oznaczone nr. 630,631,632, 633. Budynek mieszkalny w zwartej zabudowie z budynkiami gospodarczymi nr. 632 i 633, dwukondygnacyjny posiada częściowo użytkowe poddasze. Budynek został wzniesiony w 1860r. o pow. zabudowy 90m2 o ścianach murowanych ze stromym, krytym blachodachówką dachem. W budynku znajdują się 3 pokoje, kuchnia, komunikacja, natomiast łazienka związana funkcjonalnie z budynkiem mieszkalnym usytuowana jest w przyległym budynku gospodarczym.Działka 401/3 o pow. 0,1600 ha jest niezabudowana, stanowi użytek rolny - sad ( klasy S-RIVa ), obecnie nie jest użytkowana rolniczo.


Suma oszacowania wynosi 95 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 63 333,33 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 9 500,00 zł. Przystępujący do przetargu obowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej części sumy oszacowania w gotówce, w kancelarii komornika, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: ING Bank Śląski S.A. 34 10501575 1000 0090 3022 4415.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
12.02.2020 12:00 - 12:15
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.Komornik Sądowy


Elwira KrupaImage things

Branice, opolskie

35 000 zł | Działka |

  • cena: 35 000 zł
Image things

Opole, opolskie

135 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 42,90 m2 | 2 piętro

  • cena: 135 000 zł
  • 3 147 za m2
Image things

Kluczbork, opolskie

130 229 zł | Działka |

  • cena: 130 229 zł