Dobra, zachodniopomorskie

12 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/112 /2020.
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2020r. o godz. 12.00 w Wydziale Sprzedaży przy ul. Korzeniowskiego 2
w Szczecinie – pok. nr 77.
Przedmiot przetargu:
zbycie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, położonej w Dobrej, powiat łobeski, woj. zachodniopomorskie, na która składa się: prawo użytkowania wieczystego gruntu działki nr ew. 113/10, obręb 0001 Dobra, o pow. 0,0340 ha, wraz z prawem własności budynku o pow. zabudowy 35,00 m² i urządzenia w postaci pozostałości ogrodzenia.

Cena wywoławcza: 12000,00 zł netto
Wadium:· 1200,00 zł
Minimalne postąpienie: 100,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 1200,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Aleje Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1008/KNO/112/2020”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 11.03.2020 r.

Image things

Dobra, małopolskie

4 425 zł | Działka |

  • cena: 4 425 zł
Image things

Dobra, małopolskie

115 950 zł | Działka |

  • cena: 115 950 zł
Image things

Dobra, zachodniopomorskie

12 000 zł | Obiekt | 35,00 m2

  • cena: 12 000 zł
  • 343 za m2