Pinczyn, pomorskie

62 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,59 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 62 000 zł
 • Miasto: Pinczyn
 • Powierzchnia: 48,59 m2
 • Województwo: pomorskie
 • Cena za m2: 1 276 zł
 • Ulica: Główna 1
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 6 200 zł
 • Numer oferty: 54818X128383759
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-12 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na zbycie nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/108/2020
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-852 w Gdańsku.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 10.00 w PKP S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4, w wyznaczonej sali nr 226.
Przedmiot przetargu:
nieruchomość położona w Pinczynie, woj. pomorskie, na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 48,59 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnicą o powierzchni 6,48 m2 w budynku mieszkalnym, dwoma pomieszczeniami gospodarczymi 6,40 m2 i 3,20 m2 a także WC o powierzchni 0,45 m2 w budynku gospodarczym z wc oraz udziałem wynoszącym 0,201 w częściach wspólnych budynków i urządzeń infrastruktury i w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 402/6 o pow. 0,1361 ha, obręb Pinczyn, gm. Zblewo, na której posadowione są opisane budynki.

Cena wywoławcza: 62.000,00 zł netto
Wadium:· 6.200,00 zł
Minimalne postąpienie: 1.000,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 6.200,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na zbycie nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/108/2020”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 12.03.2020 r.

Image things

Pinczyn, pomorskie

59 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 48,59 m2 | 1 piętro

 • cena: 59 000 zł
 • 1 214 za m2