Nysa, opolskie

75 000 zł | Lokal Użytkowy | 32,30 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 75 000 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 32,30 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 2 322 zł
 • Ulica: Kolejowa 2
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 7 500 zł
 • Numer oferty: 54813X128372049
 • Termin wpłaty wadium: 2020-03-13 - Co to znaczy?

Opis

Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/116/2020
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A.
Przetarg odbędzie się w dniu 17.03.2020 r. o godz. 11:00 w siedzibie PKP S.A. Oddziału Gospodarowania
Nieruchomościami we Wrocławiu, ul. Joannitów 13 - pok. nr 342.
Przedmiot przetargu:
Zbycie prawa własności lokalu użytkowego nr 16 położonego w Nysie przy ul. Kolejowej 2, o powierzchni 32,3 m2 oraz udziału wynoszącego 163/10 000 w częściach wspólnych budynku i urządzeniach oraz w prawie użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego geodezyjnie jako działka nr 70/48, obręb 160705_4.0005, Śródmieście, o powierzchni 4224 m2
.

Cena wywoławcza: 75 000,00 zł netto
Wadium: 7 500,00 zł
Minimalne postąpienie: 1 000,00 zł


Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 7 500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr: 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Al. Jerozolimskie 142 A, 02- 305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na sprzedaż nieruchomości nr postępowania 1011/KNO/116/2020” Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 13.03.2020 r

Image things

Nysa, opolskie

500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 500 000 za m2
Image things

Nysa, opolskie

468 284 zł | Obiekt | 1 075,68 m2

 • cena: 468 284 zł
 • 435 za m2
Image things

Nysa, opolskie

85 000 zł | Obiekt | 14,00 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 6 071 za m2