Czerwonka, warmińsko-mazurskie

45 000 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 49,10 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Przetarg na zbycie nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/110/2020
Przetarg ogłasza, organizuje i prowadzi Spółka Polskie Koleje Państwowe S.A. Oddział Gospodarowania
Nieruchomościami w Gdańsku przy ul. Dyrekcyjnej 2-4, 80-852 w Gdańsku.
Przetarg odbędzie się w dniu 12.03.2020 r. o godz. 11:00 w PKP S.A. Oddział Gospodarowania Nieruchomościami,
w Gdańsku ul. Dyrekcyjna 2-4, w wyznaczonej Sali nr 226.
Przedmiot przetargu:
nieruchomość położona w Czerwonce, woj. warmińsko-mazurskie, na którą składa się prawo własności lokalu mieszkalnego nr 5 o pow. użytkowej 49,1 m², znajdującego się w budynku mieszkalnym nr 22 w Czerwonce, wraz z pomieszczeniami przynależnymi tj. piwnicą o pow. 10,5 m² oraz pomieszczeniem gospodarczym o powierzchni 7,9 m2 w budynku gospodarczym wraz z udziałem wynoszącym 675/3803 w częściach wspólnych budynków i urządzeń infrastruktury i w prawie własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka nr 63/48 o pow. 0,0896 ha, obręb Czerwonka, na której posadowione są opisane budynki.

Cena wywoławcza: 45.000,00 zł netto
Wadium:· 4.500,00 zł
Minimalne postąpienie: 500,00 zł

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest:
1) wpłacenie wadium w wysokości 4.500,00 zł w formie pieniężnej na rachunek bankowy nr 23 1020 1026 0000 1702 0348 5869 PKP S.A. Centrala Al. Jerozolimskie 142A, 02-305 Warszawa z dopiskiem „Przetarg na zbycie nieruchomości nr postępowania 1002/KNO/110/2020”. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego PKP S.A., przy czym uznanie rachunku winno nastąpić nie później niż w dniu 09.03.2020r.

Image things

Orzysz, warmińsko-mazurskie

597 750 zł | Obiekt | 11,00 m2

  • cena: 597 750 zł
  • 54 341 za m2
Image things

Braniewo, warmińsko-mazurskie

38 325 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,55 m2 | 1 piętro

  • cena: 38 325 zł
  • 1 142 za m2
Image things

Jagodnik, Warmińsko-mazurskie

212 000 zł | Dom | 145,90 m2

  • cena: 212 000 zł
  • 1 453 za m2