Oborniki, wielkopolskie

Obiekt | 546 279 zł | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki Kancelaria Komornicza nr l w Obornikach: 64-600 Oborniki, ul. Kopernika 31/5 zawiadamia, że w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 09:10 w Sądzie Rejonowym w Obornikach, przy ul. Piłsudskiego 47 sala nr 2 odbędzie się:
PIERWSZA LICYTACJA
nieruchomości usytuowanej pod adresem: 64-600 Oborniki, Bogdanowo 68, dla której Sąd Rejonowy w Obornikach Wydział IV Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr XXXX/XXXXXXXX/X.
Suma oszacowania wynosi: 728 372,00 zł. Cena wywołania wynosi: 546 279,00 zł. Przystępujący do licytacji zobowiązany jest złożyć rękojmię w wysokości: 72 837,20 zł na rachunek bankowy: Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Obornikach Tomasz Chojnacki, Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Oddział 1 w Poznaniu nr rachunku: 17 1020 4027 0000 1502 0738 2064 tytułem: Km 2615/17, (oznaczenie rękojmi, pełne dane identyfikacyjne osoby wpłacającej) lub w gotówce w kancelarii komorniczej w godzinach urzędowania kancelarii najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień licytacji. Rękojmię można złożyć także w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób. W ciągu ostatnich dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość oraz można zapoznać się z operatem szacunkowym sporządzonym przez biegłego wraz z dokumentacją fotograficzną w sekretariacie I Wydziału Cywilnego Sądu Rejonowego w Obornikach, ul. Piłsudskiego 47, (akta dołączone do sprawy I Co 181/18), w godzinach urzędowania sądu lub w kancelarii komorniczej. Tel. (61) 646 11 13, www.komornikoborniki.pl. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Zastrzega się prawo odwołania licytacji bez podania przyczyny.

Image things

Kłodawa, wielkopolskie

328 500 zł | 1,00 m2

  • cena: 328 500 zł
  • 328 500 za m2
Image things

Pleszew, wielkopolskie

60 000 zł | 119,00 m2

  • cena: 60 000 zł
  • 504 za m2
Image things

Krzywosądów, wielkopolskie

331 500 zł | Mieszkanie | 131,75 m2

  • cena: 331 500 zł
  • 2 516 za m2