Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

701 333 zł | Obiekt | 863,70 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Jakub Głuchowski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 4 marca 2020 r. o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Bydgoszczy mającego siedzibę przy ul. Toruńska 64a w sali nr 1.05, odbędzie się DRUGA LICYTACJA wieczystego użytkowania nieruchomości należącej do dłużnika: xx., położonej: 85-825 Bydgoszcz, dla której Sąd Rejonowy w Bydgoszczy X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW XXXX/XXXXXXXX/X. Nieruchomość gruntowa, działka ewidencyjna nr 7/70 o powierzchni 0,3887 ha, będąca własnością Skarbu Państwa oddana w użytkowanie wieczyste spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, będąca częścią Bydgoskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego. Przedmiotowa nieruchomość położona na styku dwóch obszarów oznaczonych symbolami A36P (tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów) oraz 2KDWp (treny dróg wewnętrznych) zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Łęgnowo-Park Technologiczny w Bydgoszczy. Działka tworzy kontur regularny zbliżony do trapezu, położona na płaskim terenie, uzbrojona. Na działce znajduje się wybudowany w roku 1979 2-kondygnacyjny budynek (oznaczony nr inwent. 1680) stanowiący własność użytkownika wieczystego, niepodpiwniczony o funkcji biurowej w części parterowej z częścią warsztatową oraz techniczną. Powierzchnia użytkowa budynku zgodnie z pomiarami w dniu oględzin 863,70 m2. Suma oszacowania wynosi 1 052 000,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 701 333,33 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 105 200,00 zł. Rękojmię należy wpłacać do dnia 03.03.2020 r. Postąpienie o 7 100,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Oddział 2 w Toruniu 38 1020 5011 0000 9102 0181 0555 Zgodnie z przepisem art. 976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie po uzgodnieniu z komornikiem oraz przeglądać w kancelarii komornika odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

3 700 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 3 700 000 zł
  • 3 700 000 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

287 250 zł | Dom | 102,74 m2

  • cena: 287 250 zł
  • 2 796 za m2
Image things

Bydgoszcz, kujawsko-pomorskie

160 000 zł | Mieszkanie | 41,47 m2

  • cena: 160 000 zł
  • 3 858 za m2