Kożanówka, lubelskie

950 753 zł | Obiekt | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Mirosław Sacewicz na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 30-03-2020 o godz. 13:00 w budynku Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z siedzibą przy Brzeska 20-22, 21-500 Biała Podlaska, pokój VI, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości

opisanej jako nieruchomość gruntowa - numer ewidencyjny działki 845/10 o powierzchni 9827 m2 (grunt, budynek biurowy, parter, budynek garażowo-magazynowy z mroźniami),
położonej w obrębie Kożanówka gm. Rossosz (powiat bialski, województwo lubelskie), mającej założoną księgę wieczystą w Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej o numerze: KW XXXX/XXXXXXXX/X.
Powyższa nieruchomość oszacowana jest na kwotę: 1 267 671,00 zł.
Cena wywoławcza wynosi: 950 753,25 zł.
Wadium wynosi: 126 767,10 zł.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 12:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własn

Image things

Lublin, lubelskie

954 750 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 954 750 zł
  • 954 750 za m2
Image things

Marynin, lubelskie

26 244 zł | Działka |

  • cena: 26 244 zł
Image things

Niedrzwica Duża, lubelskie

139 500 zł | Działka |

  • cena: 139 500 zł