Świnoujście, zachodniopomorskie

15 001 zł | Garaż | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świnoujściu Jolanta Cybułka na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 27-03-2020 o godz. 12:00 w budynku Sądu Rejonowego w Świnoujściu z siedzibą przy Paderewskiego 6, 72-600 Świnoujście, pokój 100, odbędzie się pierwsza licytacja spółdzielczego lokalu użytkowego należącego do dłużnika: xxx, położonego przy Karsiborska 29, 72-600 Świnoujście wpisanego w rejestrze lokali własnościowych: Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko - Własnościowa SŁOWIANIN pod numerem 0000 (adres spółdzielni: Niedziałkowskiego 9, Świnoujście, 72-600 Świnoujscie).
Opis nieruchomości:
Prawo do własnościowego spółdzielczego prawa do garażu oznaczonego numerem 12 w segmencie IV w budynku transportu i łączności stanowiącym własność Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko - Własnościowej SŁOWIANIN, znajdującym się w Świnoujściu przy ulicy Karsiborskiej nr 29, gmina Świnoujście, powiat Świnoujście, województwo zachodniopomorskie. Budynek będący przedmiotem odrębnej własności, w którym znajduje się garaż, posadowiony jest na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 204/1, o powierzchni 6673 m2 będącej przedmiotem użytkowania wieczystego do dnia 25.11.2086r. Dla nieruchomości gruntowej zabudowanej jest prowadzona Księga Wieczysta nr XXXX/XXXXXXXX/X. Dla własnościowego spółdzielczego prawa do garażu nr 12 w segmencie IV nie jest prowadzona Księga Wieczysta. Dojazd - droga utwardzona od strony ulicy Karsiborskiej, średnia dostępność komunikacyjna. W pobliżu brak obiektów infrastruktury. Sąsiedztwo - zabudowa budynkami transportu i łączności oraz składowisko odpadów komunalnych. Uzbrojenie - sieć elektryczna. Budynek, w którym znajduje się lokal został wybudowany w technologii tradycyjnej w latach 70-tych. Budynek znajduje się w dostatecznym stanie technicznym. Dach płaski pokryty papą na lepiku, obróbki blacharskie do remontu. Budynek nie ocieplony, tynki zewnętrzne cementowe do remontu.

Suma oszacowania wynosi 20 001,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 15 000,75 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 2 000,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi najpóźniej w dniu poprzedzającym licytację. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank PEKAO SA 96 1240 3927 1111 0010 4529 0625.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 09:00 do godz. 16:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Świnoujście, zachodniopomorskie

2 350 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 2 350 000 zł
  • 2 350 000 za m2
Image things

Świnoujście, zachodniopomorskie

925 000 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 93,60 m2

  • cena: 925 000 zł
  • 9 882 za m2
Image things

Świnoujście, zachodniopomorskie

820 000 zł | Obiekt | 444,00 m2

  • cena: 820 000 zł
  • 1 847 za m2