Znakowo, pomorskie

246 117 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Miastku Ireneusz Kowalski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu  12-03-2020r. o godz.10:00 w    budynku Sądu Rejonowego w Miastku mającego siedzibę przy Armii Krajowej 30 w sali nr 1,     odbędzie się druga licytacja nieruchomości  stanowiącej  a  
należącej  do dłużnika: xx
położonej: 77-200 Miastko, Znakowo 9b,
     dla której  Sąd Rejonowy w Miastku IV Wydział  Ksiąg Wieczystych
prowadzi księgę  wieczystą o numerze KW     [NKW: XXXX/XXXXXXXX/X]

Przedmiotem licytacji jest nieruchomość niezabudowana rolna obejmująca działkę nr 123/6 o powierzchni 0,1531 ha. Na nieruchomości posadowiony jest budynek mieszkalny, parterowy, w zabudowie wolnostojącej, niepodpiwniczony, z dobudowanym garażem. Powierzchnia zabudowy budynku mieszkalnego 207,10 m2. Budynek nie został zgłoszony do odbioru po zakończeniu robót budowlanych.

Suma oszacowania wynosi 369 175,00zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi    246 117,00zł.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 36 920,00zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo książeczce oszczędnościowej banków uprawnionych według prawa bankowego zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto  komornika:
Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA O. Centrum w Bytowie 22 1020 4708 0000 7102 0004 3869 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.  
Zgodnie z przepisem art.976 §1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci i rodzeństwo oraz osoby obecna na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.
Zgodnie z przepisem art 37 krio zgoda drugiego małżonka jest niezbędna m.in.  do odpłatnego nabycia nieruchomości. Zgoda udzielona może zostać w trakcie licytacji lub też na piśmie notarialnie potwierdzonym.
 W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz.09:00  do godz.12:00 oraz przeglądać w    kancelarii komornika  odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Image things

Pruszcz Gdański, pomorskie

136 629 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 89,30 m2

  • cena: 136 629 zł
  • 1 530 za m2
Image things

Bałdowo, pomorskie

301 715 zł | Obiekt | 392,78 m2

  • cena: 301 715 zł
  • 768 za m2
Image things

Stężyca, pomorskie

71 000 zł | Działka |

  • cena: 71 000 zł