Racławówka, podkarpackie

686 818 zł | Dom | 340,08 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie


Jakub Kwater


Kancelaria Komornicza, Chodkiewicza 6/3, Rzeszów, 35-045 Rzeszów


tel. 178525140 / fax. 178525140


Sygnatura: KM 1269/15


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Jakub Kwater na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 10-03-2020 o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy 230a,Racławówka, 36-047 Boguchwała, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem mieszkalnym, jednorodzinnym o pow. użytkowej (wg projektu) 340,08 m² (w tym garaż 38,20m²) oraz budynkiem gospodarczym, położona w  miejscowości Racławówka pod numerem 230A, gmina Boguchwała, powiat rzeszowski, woj. podkarpackie. W ewidencji gruntów działka, na której zlokalizowana jest zabudowa oznaczona jest Nr    Ew.  328 o pow. 0,2800 ha - w  Obręb 0007 Racławówka. Dla  nieruchomości w  Sądzie Rejonowym w Rzeszowie, VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest księga wieczysta KW  Nr XXXX/XXXXXXXX/X.


Suma oszacowania wynosi 915 757,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 686 817,75 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 91 575,70 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: Bank Spółdzielczy w Lubaczowie Oddział w Rzeszowie 25 9101 0003 2015 0003 0720 0001.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w następujących terminach:


Data oględzin Godziny oględzin
05.03.2020 11:00 - 12:00
oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.Komornik Sądowy


Jakub KwaterImage things

Przemyśl, podkarpackie

80 010 zł | Mieszkanie | 2 pokoje | 36,00 m2 | Parter

  • cena: 80 010 zł
  • 2 223 za m2
Image things

Żołynia, podkarpackie

48 000 zł | Działka |

  • cena: 48 000 zł
Image things

Gorzów Wielkopolski, podkarpackie

139 500 zł | Działka |

  • cena: 139 500 zł