Nysa, opolskie

238 000 zł | Mieszkanie | 4 pokoje | 125,29 m2 | 3 piętro

- 57 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 238 000 zł
 • Miasto: Nysa
 • Powierzchnia: 125,29 m2
 • Województwo: opolskie
 • Cena za m2: 1 900 zł
 • Ulica: Bohaterów Warszawy 4
 • Liczba pokoi: 4
 • Piętro: 3
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 23 800 zł
 • Numer oferty: 54704X128116771
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-17 - Co to znaczy?

Opis

Burmistrz Nysy ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6, położonego na III piętrze budynku mieszkalno – wielorodzinnego w Nysie przy ulicy Bohaterów Warszawy 4, który odbędzie się w dniu 20 lutego 2020 roku o godzinie 11.00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15, 48-300 Nysa, sala 200 (II-piętro).

Znakomita okazja 125,29 - metrowe mieszkanie przy ul. Bohaterów Warszawy w Nysie.
Lokal jest wyposażony w duże okna, które świetnie doświetlają wnętrze, stan do remontu o dużych możliwościach aranżacyjnych: dwa mniejsze mieszkania (typu studio + duże) lub pokoje na wynajem, biura, cicha pracownia lub eleganckie, niebanalne, przestrzenne mieszkanie z klimatem. Ograniczeniem będzie jedynie wyobraźnia nabywcy.

Lokal znajduje się na III piętrze w kameralnej, przedwojennej, usytuowanej w ścisłym centrum miasta kamienicy.
Aktualnie jest to mieszkanie 4 pokojowe z dwoma kuchniami, spiżarką oraz łazienką. Pokoje są duże, jasne i przestrzenne. Do mieszkania przynależą dwie piwnice o łącznej powierzchni 18,80 m2.

Miejsca parkingowe bezpośrednio przed budynkiem, dojazd drogą o kategorii drogi lokalnej. Bardzo dobra lokalizacja w ścisłym centrum Nysy. W pobliżu znajdują się sklepy, szkoły, przedszkola, szpital, przychodnie oraz wszelkiego rodzaju usługi.

Bliskość parku miejskiego sprawia, że jest to wymarzone miejsce dla osób ceniących sobie spokój, harmonię i bliskość natury. Rodzinny spacer, a może poranny jogging? Wystarczy, że wyjdziesz za próg swojego mieszkania. Zielone łąki i alejki zachęcają do spacerów czy jazdy na rowerze. Park Miejski jest przestrzenią nieograniczonych możliwości. To idealne miejsce zarówno do uprawiania sportu, jak i na rodzinny piknik. Tu odpoczniesz tak jak lubisz, w spokoju lub aktywnie.

PEŁNA TREŚĆ OGŁOSZENIA O PRZETARGU:

BURMISTRZ NYSY

ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 6 o powierzchni użytkowej 125,29 m2, położony na III piętrze budynku mieszkalno-wielorodzinnego w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy nr 4.Oznaczenie i opis nieruchomości:

Lokal mieszkalny nr 6 o powierzchni użytkowej 125,29 m2, położony na III piętrze budynku mieszkalno-wielorodzinnego w Nysie przy ul. Bohaterów Warszawy nr 4.

Do lokalu przynależą dwie piwnice o łącznej powierzchni użytkowej 18,80 m2.

Ze sprzedażą lokalu związany jest udział 77/1000 w częściach wspólnych budynku oraz w prawie własności gruntuDane ewidencyjne nieruchomości: Działki nr 43 i 44/2 o łącznej powierzchni 568 m2, Karta mapy 31, K.W. XXXX/XXXXXXXX/X Poz. Rej.G1440 symbol klasoużytku B.Przeznaczenie nieruchomości, sposób jej zagospodarowania.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego nieruchomość znajduje się na obszarze oznaczonym symbolem MW13 - teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej.

Uwaga: budynek położony przy ul. Bohaterów Warszawy nr 4 i Ligonia nr 1, podlega ochronie i opiece nad zabytkami na podstawie §9 ust. 2 uchwały Nr XLV/672/10 Rady Miejskiej w Nysie z dnia 31.03.2010 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru miejskiego gminy Nysa obejmującego śródmieście Nysy z terenami przyległymi, a dodatkowo budynek ten znajduje się również na obszarze Starego Miasta Nysy w granicach średniowiecznego założenia, objętego ochroną konserwatorską.Lokal można oglądać w dniu 12 lutego 2020r. od godz. 11.00 do godz. 11.30.Nieruchomość nie jest obciążona jakimikolwiek prawami na rzecz osób trzecich.

Nieruchomość nie jest przedmiotem żadnych zobowiązań.Cena wywoławcza nieruchomości: 238.000,00 zł

(słownie: dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych 00/100)

Cena za lokal osiągnięta w przetargu płatna przed zawarciem umowy notarialnej.

Nabywca lokalu ponosi koszty notarialne i sądowePrzetarg odbędzie się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15,

sala nr 200 (II-piętro) w dniu 20 lutego 2020 r. o godzinie 11:00Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej (z podaniem adresu lokalu i nr działki) należy wnieść w gotówce w kasie Urzędu Miejskiego w Nysie ul. Kolejowa 15 lub na konto Gminy Nysa: ING Bank Śląski S.A. Nr 34 1050 1504 1000 0022 8890 9431, nie później niż do dnia 17 lutego 2020 r. włącznie.

Uwaga: Za termin wpłaty wadium za pośrednictwem banku uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Gminy Nysa.Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium nie ulega zwrotowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał od zawarcia umowy kupna-sprzedaży. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrają wpłacone wadium zostanie zwrócone.Warunkiem dopuszczenia do uczestnictwa w przetargu jest przedłożenie komisji przetargowej:1. dokumentu tożsamości, a osoby prawne dodatkowo winne okazać aktualny wypis z właściwego dla danego podmiotu rejestru, a w przypadku reprezentowania osoby prawnej przez pełnomocnika (oprócz aktualnego wypisu) przedłożenie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania. W przypadku uczestnictwa w przetargu pełnomocnika reprezentującego osobę fizyczną – okazanie notarialnie potwierdzonego pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. W przypadku uczestnictwa w przetargu jednego z małżonków konieczne jest przedłożenie pisemnej zgody współmałżonka z notarialnym poświadczeniem podpisu o wyrażeniu zgody na nabycie nieruchomości ze środków pochodzących z majątku wspólnego lub złożenie przez osobę przystępującą do przetargu dokumentu świadczącego o istnieniu rozdzielności majątkowej pomiędzy małżonkami,

2. dowodu wniesienia wadium w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu.W przypadku wygrania przetargu przez cudzoziemca nie będącego obywatelem lub przedsiębiorcą państwa członkowskiego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j.Dz.U. 2017 poz.2278 z późniejszymi zmianami) wymagane będzie zezwolenie ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na nabycie nieruchomości.

Ogłoszenie zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu, oraz zamieszczono w NTO w Tygodniku Lokalnym, na stronie.nysa.eui w BIP ().

Szczegółowe informacje dotyczące nieruchomości i przetargu można uzyskać w Biurze Zamówień Publicznych, Urzędu Miejskiego w Nysie przy ul Kolejowej 15, pok. 226, jak również telefonicznie pod nr 77 40 80 560 lub 77 40 80 553.

Treść niniejszego ogłoszenia nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Treść ma charakter informacyjny i zalecamy ich osobistą weryfikację.

Historyczne ceny

Image things

Nysa, opolskie

468 284 zł | Obiekt | 1 075,68 m2

 • cena: 468 284 zł
 • 435 za m2
Image things

Nysa, opolskie

85 000 zł | Obiekt | 14,00 m2

 • cena: 85 000 zł
 • 6 071 za m2
Image things

Nysa, opolskie

500 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 500 000 zł
 • 500 000 za m2