Kielce, świętokrzyskie

99 541 zł | Lokal Użytkowy | 22,13 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Syndyk Masy Upadłości Kolejowej
xxx
ogłasza postępowanie ofertowe na sprzedaż z wolnej ręki:
lokalu niemieszkalnego Nr 31A, o pow. 22,13 m2, położonego w Kielcach, przy ul. Targowej 9,
wraz z udziałem w gruncie i częściach wspólnych budynku,
za cenę nie niższą niż 99 541,00 zł netto
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. 81 53 444 38, 691 96 54 03 oraz w Kancelarii Syndyka, gdzie można zapoznać się z operatami z oszacowania.
Oferty zgodne z „Regulaminem postępowania” w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg KSM” należy składać w terminie do 27 lutego 2020r. do godz. 14.00 w biurze syndyka.

Image things

Kielce, świętokrzyskie

654 000 zł | Działka |

  • cena: 654 000 zł
Image things

Kielce, świętokrzyskie

10 976 000 zł | Obiekt | 1,00 m2

  • cena: 10 976 000 zł
  • 10 976 000 za m2
Image things

Kielce, świętokrzyskie

412 000 zł | Działka |

  • cena: 412 000 zł