Rzeszów, podkarpackie

112 125 zł | Mieszkanie | Kawalerka | 33,28 m2 | 9 piętro

- 46 % to różnica pomiędzy ceną wywoławczą za m² tego mieszkania a średnimi cenami ofertowymi mieszkań z tego miasta/dzielnicy z ostatnich 2 miesięcy

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis


Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie


Marcin Dubis


Kancelaria Komornicza, Monte Cassino 14/59 B, Rzeszów, 35-305 Rzeszów


tel. 177707250 / fax.


Sygnatura: KM 426/16


OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Marcin Dubis na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 25-02-2020 o godz. 11:30 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-305 Rzeszów, pokój 31, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xxx, położonej przy ul. Jabłońskiego 7/79, 35-068 Rzeszów, dla której prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego - lokal mieszkalny o pow. 33,28 m2, znajdujący się na 10 kondygnacji budynku, składający się z: 1 pokój, kuchnia, łazienka z WC, przedpokój


Suma oszacowania wynosi 149 500,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 112 125,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 14 950,00 zł. Rękojmia może zostać wpłacona w gotówce w kancelarii komornika czynnej: poniedziałek, wtorek od 9:00 do 13:00 ; środa, czwartek, piątek od 8:30 do 12:30 albo przelana na konto kancelarii komornika nr 22 2030 0045 1110 0000 0384 2170 w Banku BGŻ S.A. wpisując w tytule przelewu "wadium - licytacja nieruchomości - sygn. KM 426/16". Rękojmie należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje - art. 962 § 1 kpc.


Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi albo w inny wskazany przez komornika sposób.Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Nieruchomość można oglądać w ciągu dwóch tygodni przed licytacją.


Komornik sądowy posiada operat szacunkowy w/w nieruchomości, który znajduje się do wglądu w kancelarii komornika: Rzeszów, ul. Monte Cassino 14/59 B.Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do przeprowadzenia licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie spod egzekucji tej nieruchomości lub innych przedmiotów razem z nią zajętych i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Kontakt telefoniczny z komornikiem sądowy Marcinem Dubisem


- tel. 17 77 07 250 , sygn. akt KM 426/16.


Komornik Sądowy


Marcin Dubis


 

Historyczne ceny

Image things

Rzeszów, podkarpackie

435 265 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 89,55 m2 | Parter

  • cena: 435 265 zł
  • 4 861 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

238 644 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 53,50 m2 | 8 piętro

  • cena: 238 644 zł
  • 4 461 za m2
Image things

Rzeszów, podkarpackie

198 773 zł | Dom | 122,82 m2

  • cena: 198 773 zł
  • 1 618 za m2