Nisko, podkarpackie

563 205 zł | Dom | 1,00 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI


  
 Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Nisku Jan Zybura na podstawie
art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że dnia 02.03.2020 r. o godz. 14:00 w budynku Sądu Rejonowego w Nisku, ul. 3 Maja 32, w sali nr 19, odbędzie się


pierwsza licytacja 


nieruchomości składającej się z zabudowanej działki o nr ew. 37 o pow. 0,3655ha, położonej: 37-400 Nisko, dla której Sąd Rejonowy w Nisku IV Wydział Ksiąg Wieczystych  prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X stanowiącej własność dłużników: xxx na prawach ustawowej wspólności  majątkowej małżeńskiej.
Suma oszacowania wynosi  750 940,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 


563 205,00zł.
Wartość nieruchomości nie zawiera podatku VAT.
Licytant
przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej
dziesiątej sumy oszacowania, to jest
75 094,00zł.Rękojmię należy wpłacić w kasie kancelarii lub na konto komornika:
    Bank BGŻ BNP Paribas SA  88 1600 1462 1836 0395 2000 0001
najpóźniej w dniu 28.02.2020r.Zgodnie
z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć
osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu
państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby
wymienione w tym artykule.
W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed
licytacją wolno oglądać w dni powszednie w kancelarii komornika w Nisku,
Pl. Wolności 10 odpis protokołu oszacowania nieruchomości, operat
szacunkowy biegłego sądowego, wypis z rejestru gruntów wraz z mapką z
akt postępowania egzekucyjnego.
Prawa osób trzecich nie będą
przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez
zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą
dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów
razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie
wstrzymujące egzekucję.
Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika,
jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie
dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na
trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym
toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o
przysądzeniu własności.

Image things

Żołynia, podkarpackie

280 000 zł | Dom | 151,88 m2

  • cena: 280 000 zł
  • 1 844 za m2
Image things

Lubaczów, podkarpackie

16 800 zł | Działka |

  • cena: 16 800 zł
Image things

Stężnica, podkarpackie

47 400 zł | Działka |

  • cena: 47 400 zł