Zawada, podkarpackie

248 500 zł | Mieszkanie | 3 pokoje | 69,50 m2 | 1 piętro

Szczegóły

Oferta przeterminowana

 • Kontakt: Strona ogłoszenia »
 • Cena: 248 500 zł
 • Miasto: Zawada
 • Powierzchnia: 69,50 m2
 • Województwo: podkarpackie
 • Cena za m2: 3 576 zł
 • Ulica:
 • Liczba pokoi: 3
 • Piętro: 1
 • Tryb sprzedaży: Przetarg
 • Wadium: 49 700 zł
 • Numer oferty: 54556X127770155
 • Termin wpłaty wadium: 2020-02-11 - Co to znaczy?

Opis

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy w Rzeszowie
o g ł a s z a p u b l i c z n y n i e o g r a n i c z o n y p r z e t a r g u s t n y ( l i c y t a c j ę )
na sprzedaż, lokalu mieszkalnego Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa wymienionego w wykazie z dnia 11.12.2019r., położonego
w budynku wielorodzinnym nr 276 w obr. Zawadzie gmina Dębica, powiat dębicki, woj. podkarpackie.
Przedmiotem sprzedaży będzie:
1. Lokal mieszkalny nr 22 , Nr inw. 65*, o pow. 69,50 m2 z przynależną piwnicą o powierzchni użytkowej 7,59 m2
znajdujący się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym wraz z udziałem w działce nr 347/12 o pow. 0,09ha i działce
nr 347/19 o pow. 0,38 ha oraz w częściach wspólnych budynku w wysokości 505/10000.
W skład lokalu wchodzą pomieszczenia: pokój 3 szt, kuchnia, przedpokój, łazienka i wc. Do lokalu przynależy piwnica o pow.
7,59 m2
. Mieszkanie znajduje się na I piętrze budynku wielorodzinnego 3 – kondygnacyjnego.
Wartość lokalu wynosi: 248 500,00 zł brutto (słownie: dwieście czterdzieści osiem tysięcy pięćset złotych),
w tym: wartość udziału w gruncie : 17 760,00 zł
Wadium w złotych: 49 700 (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset złotych),
Minimalne postąpienie w złotych: 2 490 (słownie: dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt złotych),

Przetarg na sprzedaż nieruchomości wymienionej w ogłoszeniu odbędzie się w dniu 21.02.2020r.
o godzinie 1040 w siedzibie Sekcji Zamiejscowej KOWR w Trzebownisku nr 616A/10.

Image things

Zawada, lubelskie

47 250 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 47 250 zł
 • 47 250 za m2
Image things

Zawada, opolskie

784 425 zł | Obiekt | 1,00 m2

 • cena: 784 425 zł
 • 784 425 za m2