Woliczka, podkarpackie

530 850 zł | Dom | 189,92 m2

Szczegóły

Oferta przeterminowana

Opis

Komornik Sądowy


przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie


Lesław Lichaczewski


Kancelaria Komornicza nr X, Monte Cassino 14, Rzeszów, 35-305 Rzeszów


tel. 17 7840363 / fax.


Sygnatura: KM 214/19OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCIKomornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Rzeszowie Lesław Lichaczewski na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 02-04-2020 o godz. 10:00 w budynku Sądu Rejonowego w Rzeszowie z siedzibą przy Kustronia 4, 35-303 Rzeszów, pokój 6, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: xx, położonej przy 185D,Woliczka, 36-071 Świlcza, dla której Sąd Rejonowy w Rzeszowie VII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze XXXX/XXXXXXXX/X.
Opis nieruchomości:
nieruchomość gruntowa - działka nr 1130 (wcześniej 2912/7 gm. Świlcza) o pow. 0,20 ha zabudowana budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o pow. użytkowej 189,92 m2 położona w miejscowości: Woliczka posiadająca założoną księgę wieczystą we właściwym wydziale KW w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie o numerze: XXXX/XXXXXXXX/X.
Budynek parterowy z poddaszem użytkowym z garażem w bryle oraz budowlami. Działka ogrodzona ze wszystkich stron. Nieruchomość położona na terenie płaskim. Nieruchomość zlokalizowana na terenie w pełni uzbrojonym wyposażonym w sieci elektryczne, wodociągowe, kanalizacyjne oraz gazowe. Dojazd w pełni uregulowany.


Suma oszacowania wynosi 707 800,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 530 850,00 . Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 70 780,00 zł. Rękojmia może zostać wpłacona w gotówce w kancelarii komornika czynnej od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:30 do 15:30 albo przelana na konto kancelarii komornika nr 63 2030 0045 1110 0000 0302 2170 w Banku BGŻ S.A. wpisując w tytule przelewu "wadium - licytacja nieruchomości - sygn. KM 214/19". Rękojmie należy wpłacić najpóźniej w dniu poprzedzającym licytacje - art. 962 § 1 kpc.


Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.


Nieruchomość można oglądać we własnym zakresie w ciągu dwóch tygodnii przed licytacją.


Komornik sądowy posiada operat szacunkowy w/w nieruchomości, który znajduje się do wglądu w kancelarii komornika: Rzeszów, ul. Monte Cassino 14/59a.


Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.


Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.
Kontakt telefoniczny z osobą prowadzącą postępowanie: Jakub Kurowiecki
- tel. 0-17 784-03-63 , sygn. akt KM 214/19.Komornik SądowyLesław LichaczewskiImage things

Gorzów Wielkopolski, podkarpackie

140 000 zł | Działka |

  • cena: 140 000 zł
Image things

Gwoździec, podkarpackie

38 000 zł | Działka |

  • cena: 38 000 zł
Image things

Stężnica, podkarpackie

56 400 zł | Działka |

  • cena: 56 400 zł